Om barns sorg

Randiga Huset är en plats där barnen har en självklar plats och vår önskan är att öka kunskapen bland vuxna om hur barns sorg ser ut och vilka behov de behöver få tillgodosedda.

Är du ett barn som upplever sorg?

Är du ett barn eller ungdom som förlorat en familjemedlem i dödsfall? Du är inte ensam. Randiga Huset finns här för dig och din familj. På den här sidan kan du läsa mer om sorg, titta på filmer om andra barn och ungdomars erfarenheter, och om hur Randiga Huset kan hjälpa till.

Innehållsförteckning

Är du förälder eller annan viktig vuxen till barn i sorg?

Är du förälder eller en annan viktig vuxen som står nära ett eller flera barn som förlorat en familjemedlem i dödsfall? Du är inte ensam. Randiga Huset finns här för dig. På den här sidan kan du läsa mer om sorg hos barn och om hur Randiga Huset kan hjälpa till.

Innehållsförteckning

Möter du barn i sorg i din yrkesverksamhet?

Du som i din yrkesprofession möter barn som har förlorat en familjemedlem eller annan nära person har en viktig roll att fylla. Din kunskap och ditt bemötande kommer att göra skillnad för hur barnen och deras familjer kommer att kunna hantera det som sker. Här kan du lära dig mer om barn i sorg.

Innehållsförteckning

Barnen berättar