Föreläsningar

Ibland kan det vara svårt att veta hur man kan möta ett barn i sorg. Genom våra utbildningar får du kunskap och information om hur du på bästa sätt kan ge stöd till barn i sorg och ökad förståelse för barns sorg.

Vill du att vi har en föreläsning hos er?

Är du intresserad av att vi håller en föreläsning hos er? Kontakta oss på info@randigahuset.se så skräddarsyr vi en lösning efter era behov.

Kommande föreläsningar

Det finns inga föreläsningar tillgängliga.

Inom kort kommer du kunna boka föreläsningar.

Behöver du hjälp att boka?

Om du vill ha hjälp att boka, eller har några funderingar. Hör av dig!

Tidigare deltagare berättar

“Att varva teori med berättelser om barn med utmaningar som jag känner igen från min vardag gör att jag bär med mig kunskapen och känner mig mer redo att möta dem”
”Det finns mycket lärande i att få ta del av personliga berättelser. Tack för en fantastisk föreläsning och för att ni delade med er av barnets perspektiv.”
”Det var värdefullt att få se problematiken från ett föräldraperspektiv. Jag tror det kommer ha betydelse för mig i min yrkesroll.”
“Så viktigt att se välden med barnens perspektiv! Tack för en fin och viktig föreläsning”
”Tack! Med från idag bär jag några verktyg som jag kan ha med mig i min vardag och känslan av att inte vara ensam.”
”Möjligheten att få bearbeta de svåra frågeställningarna i workshopen gör att jag vågar bemöta barnets funderingar kring sin svårt sjuka pappa. Tack.”

Material för yrkesverksamma som möter barn och familjer i sorg

Här har vi sammanställt vanliga frågor som vi får om Randiga Husets verksamhet, och våra svar.

Vad gör Randiga Huset?

Randiga Huset är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som ska främja stöd till barn, unga och vuxna som förlorat eller kommer att förlora förälder, syskon eller annan närstående person i dödsfall.

Randiga Huset ska ur ett jämställdhetsperspektiv bedriva utåtriktad verksamhet för att därigenom synliggöra och förbättra målgruppens villkor samt vara ett komplement till övriga organ inom kommun, regioner och övriga myndigheter och organisationer.

Randiga Huset ska:

  • utgå ifrån de principer som slagits fast i FN:s konvention om barnets rättigheter så att de fullt ut kommer till tillämpning även i sörjande barns och ungdomars liv.
  • främja efterlevande barns, ungas och vuxnas intressen genom att synliggöra deras situation och behov samt underlätta kommunikationen mellan sörjande sinsemellan och samhället i övrigt.
  • vara ett kompetens- och resurscentrum, som präglas av hög tillgänglighet och interaktivitet, i syfte att verka för att ändamålsenlig information, utbildning och fortbildning utformas och ges för att underlätta för barn, ungdomar och vuxna i sorg
  • skapa mötesplatser med stödverksamhet för sörjande barn, ungdomar och vuxna.
  • verka för att olika samhällsinstanser och näringsliv uppmärksammar, prioriterar och stöder sörjande barn, unga och vuxna i deras situation.
  • samla kunskap och öka förståelsen för de efterlevandes situation och behov för att främja en attitydförändring till sorg i samhället och söka påverka den allmänna opinionen inom området.
  • stödja befintliga och nya projekt, främja forskning inom relaterade områden samt genom samverkan stärka och utveckla nationella och internationella nätverk med erfarenhet och kunskap om sorg.
  • fungera som remissinstans, bistå med juridisk kunskap på området samt försöka påverka lagstiftning inom relaterade områden.
Vilka jobbar på Randiga Huset?

På Randiga Huset arbetar en handfull personer. Vi är en mix av människor med olika typer av erfarenheter och kunskaper inom området sorg. En del jobbar med att ge stöd och utbildning, andra jobbar med administrativa uppdrag. 

Vad erbjuder Randiga Huset?

Till barnfamiljer erbjuder Randiga Huset stöd i form av individuella samtal eller gruppverksamhet. Läs mer om stöd här

Till professionella erbjuder Randiga Huset utbildning och föreläsningar om barn I sorg. Läs mer om här

Vem får gå till Randiga Huset?

Till Randiga Huset kan alla barnfamiljer, med ett barn 0-18 år, som har förlorat en familjemedlem vända sig. På Randiga Huset finns stöd för både barn och vuxna. 

Behöver man remiss till Randiga Huset?

Nej, det behövs ingen remiss för att få hjälp av Randiga Huset. Här kan du kontakta oss för att få hjälp.

Kan jag som förälder få stöd i min sorg på Randiga Huset?

Ja, på Randiga Huset finns mötesplatser för föräldrar som har ett barn sorg. Läs mer om vårt stöd här.

Har du fler frågor?

Om du har fler frågor eller inte hittar det du söker här, besök gärna vår sida för vanliga frågor. Där hittar du ytterligare information och svar på många vanliga frågeställningar.