Integritetspolicy för Randiga Huset

Senast uppdaterad: 2024-02-28

På Randiga Huset värderar vi din integritet och strävar efter att behandla alla personuppgifter med respekt och ansvar. Denna policy förklarar hur vi samlar in, använder, skyddar och delar information om våra kunder och medlemmar i enlighet med den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

1. Information vi samlar in

Randiga Huset samlar in personuppgifter som är nödvändiga för att kunna erbjuda och förbättra våra tjänster. Dessa uppgifter inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Information om användning av våra tjänster.
 • Ålder vid registrering till specifika evenemang.
 • Särskild information om personliga förhållanden som kan vara relevant för tjänsten.

2. Hur vi använder din information

Dina personuppgifter används för att:

 • Fullgöra våra åtaganden gentemot dig, såsom att leverera tjänster du beställt.
 • Förbättra och anpassa våra tjänster.
 • Kommunicera relevant information om våra erbjudanden.
 • Uppfylla lagkrav och regleringar.

3. Delning och överföring av personuppgifter

 • Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, förutom i de fall det krävs enligt lag.
 • Alla tredjepartsleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning är noggrant utvalda och skyldiga att följa vår säkerhetsstandard och GDPR.
 • Personuppgifter kan behandlas utanför EU/EES endast där adekvat skyddsnivå kan garanteras.

4. Lagring och säkerhet

 • Personuppgifter lagras så länge det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för, men inte längre än 7 år efter senaste interaktionen, om inte annat krävs enligt lag.
 • Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

5. Dina rättigheter

Som registrerad har du rätt att:

 • Begära tillgång till, korrigering eller radering av dina personuppgifter.
 • Invända mot behandling och begära begränsning av behandling.
 • Utöva rätten till dataportabilitet.
 • Återkalla samtycke till behandling av personuppgifter.

6. Ändringar i policyn

Denna integritetspolicy kan uppdateras för att återspegla ändringar i våra personuppgiftsbehandlingsrutiner. Vi kommer att informera om väsentliga ändringar.

Kontaktinformation

För frågor om denna policy eller dina personuppgifter, vänligen kontakta oss:

Randiga Huset, GDPR, Brantingsgatan 40, nb, 115 35 Stockholm
E-post: info@randigahuset.se
Telefon: 0774 40 00 05

Samtycke

Genom att använda våra tjänster och acceptera våra villkor vid bokning, köp eller registrering, samtycker du till insamling och behandling av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.