Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor. Denna sektion är utformad för att ge dig tydlig och direkt information med de mest vanliga frågorna som kommer till oss, och hjälper dig att snabbt hitta de svar du behöver.

Om Randiga Huset

Vad gör Randiga Huset?

Randiga Huset är en ideell organisation som arbetar för att ge stöd till sörjande barn, unga och familjer som har förlorat eller kommer att förlora en nära och viktig person. Att få det stöd man behöver inför eller efter förlusten av en närstående bör inte vara en ekonomisk fråga. Därför är det stöd Randiga Huset erbjuder familjerna kostnadsfritt.

Utöver stödverksamheten arbetar Randiga Huset med utbildning och fortbildning inom kommuner, landsting och privat sektor för att öka kunskapen om barns sorg och deras behov.

Du behöver ingen remiss.

Randiga Huset ska:

  • Utgå ifrån de principer som slagits fast i FN:s konvention om barnets rättigheter så att de fullt ut kommer till tillämpning även i sörjande barns och ungdomars liv.
  • Främja efterlevande barns, ungas och vuxnas intressen genom att synliggöra deras situation och behov samt underlätta kommunikationen mellan sörjande sinsemellan och samhället i övrigt.
  • Vara ett kompetens- och resurscentrum, som präglas av hög tillgänglighet och interaktivitet, i syfte att verka för att ändamålsenlig information, utbildning och fortbildning utformas och ges för att underlätta för barn, ungdomar och vuxna i sorg
  • Skapa mötesplatser med stödverksamhet för sörjande barn, ungdomar och vuxna.
  • Verka för att olika samhällsinstanser och näringsliv uppmärksammar, prioriterar och stöder sörjande barn, unga och vuxna i deras situation.
  • Samla kunskap och öka förståelsen för de efterlevandes situation och behov för att främja en attitydförändring till sorg i samhället och söka påverka den allmänna opinionen inom området.
  • Stödja befintliga och nya projekt, främja forskning inom relaterade områden samt genom samverkan stärka och utveckla nationella och internationella nätverk med erfarenhet och kunskap om sorg.
  • Fungera som remissinstans, bistå med juridisk kunskap på området samt försöka påverka lagstiftning inom relaterade områden.
Vilka arbetar på Randiga Huset?

På Randiga Huset arbetar en handfull personer. Vi är en mix av människor med olika typer av erfarenheter och kunskaper inom området sorg. En del arbetar med att ge stöd och utbildning, andra arbetar med administrativa uppdrag.

Vad erbjuder Randiga Huset?

Randiga Huset erbjuder stöd i form av individuella samtal eller stöd i grupp till familjer i sorg.  Läs mer om stöd här

Till professionella erbjuder Randiga Huset utbildning och föreläsningar om barn i sorg. Läs mer om det här [infoga länk till sida].

Vem får gå till Randiga Huset?

Till Randiga Huset kan alla barnfamiljer, med ett barn 0-18 år, som har förlorat en familjemedlem vända sig. På Randiga Huset finns stöd för både barn och vuxna. Även om Randiga Huset har lokaler i Stockholm och Göteborg kan i viss mån stöd erbjudas digitalt till familjer som bor på andra orter i Sverige.

Behöver man remiss till Randiga Huset?

Nej, det behövs ingen remiss för att få hjälp av Randiga Huset. Randiga Huset är ingen vårdinstans utan en ideell organisation.

Här kan du kontakta oss för att få hjälp.

Tjänster och stöd

Kan jag som förälder få stöd i min sorg på Randiga Huset?

På Randiga Huset finns mötesplatser för föräldrar som har barn i sorg. På mötesplatserna står barnets sorg i fokus, men då utifrån ett föräldraperspektiv. Läs mer om vårt stöd här.

Kan Randiga Huset hjälpa barn vars förälder har palliativ vård?

I första hand ska palliativ vård ges av hälso- och sjukvården. Palliativ vård innefattar även psykosocialt stöd till hela familjen, inte bara den som är drabbad, och det har ni som familj rätt till. Barn som lever med en förälder som snart ska dö behöver i första hand vara nära sin familj den sista tiden. Att ge barn stöd hemmavid och med hjälp av den palliativa vården är det som behövs just nu, för dig och ditt/dina barn. Vill du läsa mer om palliativ vård klicka här. Vi på Randiga Huset finns här för er när det är dags. 

Jag vet en familj som behöver stöd, hur gör vi? Hur kan jag hjälpa dem?

Vad fint att du engagerar dig för en annan familjs behov. Du kan berätta om Randiga Husets verksamhet för familjen, vi har information både till föräldrar och till barn, klicka här. Här kan du också läsa om lite vanliga saker barnfamiljer i sorg ofta behöver hjälp med, kanske kan du hitta nåt du kan bidra med?

Vi behöver krisstöd kan ni ge oss det?

Randiga Huset erbjuder inte krisstöd men man kan komma till Randiga Huset för stöd, enskilt eller på mötesplats, när begravningen varit. För deltagande i stödgrupp ska det ha gått 6 månader sedan förlusten.

Hur ska jag prata med mina barn?

Att prata med barn om död och sorg kan kännas svårt. Här kan du läsa mer om det.

Hur ser jag ifall mina barn sörjer? Jag är orolig, vad är normalt?

Det är inte konstigt att du är orolig, barns sorg beter sig inte alltid som vi vuxna förväntar oss. Den brukar beskrivas som randig, att den växlar, där barn i ena ögonblicket är ledsen och saknar, för att i nästa ögonblick leka och skratta. Du kan läsa mer om barn och sorg på vår sida med information till föräldrar och andra viktiga vuxna.

Engagemang och donationer

Jag vill göra en insats. Hur ska jag gå tillväga?

Ta kontakt med oss på Randiga Huset och berätta vad du skulle vilja bidra med, maila: info@randigahuset.se

Mitt företag skulle vilja göra en insats. Vad kan vi göra?

Hjälp oss att sprida att Randiga Huset finns och berätta om vårt arbete.

Vill du ge en gåva kan du läsa mer här.

Anmäl om du är intresserad av att arbeta som volontär.

Hur används de pengar som samlas in på Randiga Huset?

De pengar som samlas in används till Randiga Husets verksamhet och bidrar till att fler barnfamiljer i sorg kan få mer stöd.  

Hur gör jag om jag vill ge en gåva?

Tack! Din gåva är verkligen viktig för Randiga Husets fortlevnad och verksamhet. Här är olika sätt:

Engångsgåva eller månadsgivare.

Engångsgåva eller månadsgivare för företag.

Minnesgåva.

Starta en insamling.

Hur finansieras verksamheten?

Genom gåvor, medlemsavgifter och bidrag från offentlig sektor.

Kan vem som helst bli medlem hos Randiga Huset

Ja, vem som helst kan bli medlem. Ju fler vi är desto mer skillnad kan vi göra. Anmäl dig här.

Hittar du inte ditt svar? Kontakta oss

Om du har fler frågor eller inte hittar det du söker här, kontakta gärna oss.