Om Randiga Huset

Randiga Huset erbjuder olika former av stöd till barnfamiljer i sorg.

Varför det är viktigt att Randiga huset existerar

Att befinna sig i sorg är både tungt och svårt och allt för ofta saknar vi verktyg för att hantera den. Randiga Husets vision är att erbjuda en trygg plats där man ska få möjligheten att bearbeta och våga prata om det som hänt. Det finns olika sätt att bearbeta sorg hos oss; enskilt eller i grupp. Men det väsentliga är att man öppnar upp för samtalet. Vi på Randiga Huset är måna om att du ska känna dig sedd och hörd. Ingen familj ska behöva gå igenom sorg på egen hand.

Randiga Huset är...

...en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som ska främja stöd till barn, unga och vuxna som förlorat eller kommer att förlora förälder, syskon eller annan närstående person i dödsfall.

Randiga Huset ska...

...ur ett jämställdhetsperspektiv bedriva utåtriktad verksamhet för att därigenom synliggöra och förbättra målgruppens villkor samt vara ett komplement till övriga organ inom kommun, regioner och övriga myndigheter och organisationer

Randiga Huset utgår från...

...de principer som slagits fast i FN:s konvention om barnets rättigheter så att de fullt ut kommer till tillämpning även i sörjande barns och ungdomars liv.

Randiga huset startades...

...för att det fanns mycket begränsade möjligheter till stöd för barn i sorg.

Vår resa började..

...med 'Familj i sorg', ett projekt som sträckte sig från 2006 till 2009 med målet att stärka kommunikationen mellan sörjande barn och deras föräldrar. Genom att möta och stödja över 100 familjer, skapade vi en solid grund för Randiga Husets pågående arbete, inspirerat av Rädda Barnens riktlinjer och vår samlade expertis i att ge stöd.

Vår vision är att....

...alla barn ska få möjlighet till att få bra stöd i sorg.

Stöd oss

Hjälp barn, ungdomar och familjer i sorg

För att kunna säkerställa att barn, ungdomar och familjer i sorg får det stöd som de har behov av är ditt bidrag till Randiga Huset viktigt.

Välj belopp

Genom att använda vår tjänst godkänner du vår integritetspolicy. Vi sparar de uppgifter du registrerar och använder dem bland annat för administration samt för att du ska få aktuell information från oss. För mer information läs vår integritetspolicy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Här har vi sammanställt vanliga frågor som vi får om Randiga Husets verksamhet, och våra svar.

Vad gör Randiga Huset?

Randiga Huset är en ideell organisation som arbetar för att ge stöd till sörjande barn, unga och familjer som har förlorat eller kommer att förlora en nära och viktig person. Att få det stöd man behöver inför eller efter förlusten av en närstående bör inte vara en ekonomisk fråga. Därför är det stöd Randiga Huset erbjuder familjerna kostnadsfritt.

Utöver stödverksamheten arbetar Randiga Huset med utbildning och fortbildning inom kommuner, landsting och privat sektor för att öka kunskapen om barns sorg och deras behov.

Du behöver ingen remiss.

Randiga Huset ska:

  • Utgå ifrån de principer som slagits fast i FN:s konvention om barnets rättigheter så att de fullt ut kommer till tillämpning även i sörjande barns och ungdomars liv.
  • Främja efterlevande barns, ungas och vuxnas intressen genom att synliggöra deras situation och behov samt underlätta kommunikationen mellan sörjande sinsemellan och samhället i övrigt.
  • Vara ett kompetens- och resurscentrum, som präglas av hög tillgänglighet och interaktivitet, i syfte att verka för att ändamålsenlig information, utbildning och fortbildning utformas och ges för att underlätta för barn, ungdomar och vuxna i sorg
  • Skapa mötesplatser med stödverksamhet för sörjande barn, ungdomar och vuxna.
  • Verka för att olika samhällsinstanser och näringsliv uppmärksammar, prioriterar och stöder sörjande barn, unga och vuxna i deras situation.
  • Samla kunskap och öka förståelsen för de efterlevandes situation och behov för att främja en attitydförändring till sorg i samhället och söka påverka den allmänna opinionen inom området.
  • Stödja befintliga och nya projekt, främja forskning inom relaterade områden samt genom samverkan stärka och utveckla nationella och internationella nätverk med erfarenhet och kunskap om sorg.
  • Fungera som remissinstans, bistå med juridisk kunskap på området samt försöka påverka lagstiftning inom relaterade områden.
Vilka jobbar på Randiga Huset?

På Randiga Huset arbetar en handfull personer. Vi är en mix av människor med olika typer av erfarenheter och kunskaper inom området sorg. En del jobbar med att ge stöd och utbildning, andra jobbar med administrativa uppdrag. 

Jag vill göra en insats. Hur går jag till väga?

Ta kontakt med oss på Randiga Huset och berätta vad du skulle vilja bidra med, maila: info@randigahuset.se

Mitt företag skulle vilja göra en insats. Hur går jag tillväga?

Hjälp oss att sprida att Randiga Huset finns och berätta om vårt arbete.

Vill du ge en gåva kan du läsa mer här.

Anmäl om du är intresserad av att arbeta som volontär.

Hur används de pengar som samlas in till Randiga Huset?

De pengar som samlas in används till Randiga Husets verksamhet och bidrar till att fler barnfamiljer i sorg kan få mer stöd.

Kan vem som helst bli medlem i Randiga Huset?

Ja, vem som helst kan bli medlem. Ju fler vi är desto mer skillnad kan vi göra. Anmäl dig här.

Har du fler frågor?

Om du har fler frågor eller inte hittar det du söker här, besök gärna vår sida för vanliga frågor. Där hittar du ytterligare information och svar på många vanliga frågeställningar.