top of page

Välkommen till Randiga Husets webbshop

I vår webbshop hittar du  produkter och böcker som vi tror kan hjälpa till att underlätta i sorgen. Allt överskott från försäljningen går till vår stödverksamhet.

"För att hjälpa ett barn i sorg behöver man inte vara övermänniska, det räcker att man är medmänniska"

 

'Du är en viktig vuxen' är en handbok för pedagoger i förskola och skola som handlar om att stärka och stötta barn i svåra livssituationer. Materialet är framtaget av Randiga Huset på uppdrag av Socialstyrelsen och är en svensk anpassning av  'Om sorg', ett danskt material som framgångsrikt använts i över 90% av Danmarks förskolor och skolor.

 

"Vi kan inte alltid skydda barnen mot det onda men vi kan vara med dem när de möter det. Vi inte bara kan, vi skall vara med dem. Handboken är till mycket stor hjälp och nytta i detta viktiga arbete!"

Göran Gyllenswärd

leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Senior advisor i Randiga Huset

FÖRFATTARE: Per Bøge och Jes Dige. Svensk bearbetning: Mia Berg och Monika Nyström. Fotograf: Mia Lewell.


UTGIVARE: Randiga Huset
Du är en viktig vuxen i förskolan, ISBN: 978-91-637-9821-4

Du är en viktig vuxen i skolan, ISBM: 978-91-637-9966-2


PRIS: 144,00:- 

bottom of page