Texter för barn

Vad är sorg?

Vad är sorg?

Sorg är något vi människor känner när vi förlorat någon som stått oss nära, eller någon som varit viktig för oss. Att sörja när vi förlorat någon är helt naturligt och nödvändigt, men det kan också göra ont och vara jobbigt.

Sorg är alla de reaktioner vi får när vi förlorar någon nära. Den kan påverka vår livssituation på många olika sätt. Att sörja handlar om att röra sig fram och tillbaka i tankar och känslor, mellan den tid som varit med den vi förlorat och framtiden som blir utan den som nu dött.

Sorg ser olika ut för olika människor, och är också beroende av vem vi har förlorat och relationen vi hade till den som dött. Det beror på hur dödsfallet inträffade, omständigheterna runtomkring, vad vi varit med om tidigare och vilken typ av stöd vi får efteråt. Sorg skiljer sig åt från familj till familj. Även samhällets kultur och religion påverkar hur vi förstår sorg.

Hur känns sorg?

Alla sörjer olika

Alla sörjer på olika sätt. Du kan känna alla möjliga typer att känslor eller inga alls. Tänka alla typer av tankar. Vad du än känner och tänker och hur du bestämmer dig för att tackla det så är det okej - så länge som du inte skadar dig själv eller andra.

När någon som stått oss nära dör börjar vi ofta tänka på livet på ett annat sätt, och saker och ting kan förändras runtomkring oss. Tankar kan snurra i huvudet, göra oss nedstämda och ledsna, eller få oss att känna ilska och frustration. En del känner skuld eller skam för det som hänt. Andra känner en typ av lättnad när någon dör, ofta när den som dött varit sjuk under lång tid och kanske haft en lång och jobbig sjukdomsperiod. Ibland kan vi känna oss glada mitt i all sorg och det är inget fel med det. Vi behöver göra saker som vi mår bra av och gör oss glada, samtidigt som vi sörjer. Ibland kan man känna skuld för att man är glad men det behöver man inte.

Känslor

Vanliga känslor att känna kan vara:

 • Skuld
 • Ilska
 • Frustration
 • Skam
 • Oro
 • Ångest
 • Saknad
 • Längtan

Tankar

Vanliga tankereaktioner kan vara:

 • Svårt med minnet och lätt att glömma saker
 • Svårt med koncentrationen
 • Påträngande minnen av det som hänt
 • Existentiella funderingar
 • Meningssökande
 • Trygghetssökande

Beteenden

Vanliga saker vi kan göra kan vara:

 • Att gråta
 • Att vara rastlös
 • Att vara passiv
 • Att dra sig undan
 • Att undvika saker som har med den döda personen att göra

Relationer

Vanliga saker som händer i våra sociala relationer kan vara:

 • En del som du trodde fanns där för dig försvinner
 • Andra, som du inte har så nära blir plötsligt betydelsefulla
 • En del vågar inte fråga och prata om det som hänt
 • Några pratar bara med din/dina förälder om vad som hänt
 • En del relationer leder till besvikelse
 • Andra relationer leder till nåt nytt och oväntat
 • En del relationer överraskar

Kroppen

Vanliga saker som kan kännas i kroppen kan vara:

 • Huvudvärk
 • Magont
 • Sömnproblem
 • Muskelsmärtor
 • Utmattning

Hur länge kan man sörja?

För de allra flesta så ändrar sorgen sig över tid, den blir mindre smärtsam och mindre intensiv. Trots detta kommer den tillbaka då och då, det kan upplevas som att den kommer mycket plötsligt och sköljer över en. Över tid lär vi oss att förstå våra känslor, tankar och beteenden, så när dessa vågor av sorg kommer över oss blir de inte lika okontrollerbara. Sorgen hamnar mer och mer i bakgrunden av sitt liv, och brukar efter ett tag snarare bestå av längtan och saknad, snarare än smärtsamma känslor och tankar. Det är viktigt att komma ihåg att döden avslutar en människas liv, men minnen av den som dog kommer vi alltid ha med oss.

Hjälp oss att sprida kunskapen:
Hitta på sidan

Behöver du eller ett barn i din närhet stöd?

Om du, eller ett barn du känner, är i sorg efter förlust av en familjemedlem, finns Randiga Huset här för att hjälpa. Tveka inte att ta kontakt med oss - vi finns här för er, för att lyssna och erbjuda hjälp.