texter för vuxna

Barns sorg - en randig sorg

Randig sorg

Vi på Randiga Huset hjälper barn och unga, föräldrar och familjer som har förlorat en viktig person.


På Randiga Huset har barnen en självklar plats och vår önskan är att öka kunskapen bland vuxna om hur barns sorg ser ut och vilka behov de behöver få tillgodosedda.

Randiga Huset har fått sitt namn för att man ibland beskriver barn och ungas sorg som randig. Det innebär att man kan betrakta barns sorg genom att se hur den växlar fort mellan olika sinnesstämningar.  Ena stunden kan barnet vara helt otröstligt för att i nästa stund leka och skratta till synes oberörd. Det kan skapa förvirring hos vuxna som ofta upplever sorgens närvaro som mer konstant. Barn och ungas sorg följer inte nödvändigtvis vuxen logik. Tyvärr leder det ibland till att vuxna tror att barnen mår bättre än de i realiteten gör. För att hjälpa barnen leva med sina förluster behöver vuxna förstå hur barnens sorg ser ut.

Hjälp oss att sprida kunskapen:
Hitta på sidan

Behöver du eller ett barn i din närhet stöd?

Om du, eller ett barn du känner, är i sorg efter förlust av en familjemedlem, finns Randiga Huset här för att hjälpa. Tveka inte att ta kontakt med oss - vi finns här för er, för att lyssna och erbjuda hjälp.