texter för vuxna

Hur ett dödsfall kan påverka familjen

Kommunikationen påverkas

När en familj är i sorg kan behoven för de olika familjemedlemmarna se mycket olika ut. En vanlig sak som sker i dessa familjer är att samtal och kommunikation blir svårt. Det kan gälla i olika typer av samtal, i det vardagligt praktiska eller mer existentiella samtal.  Det är inte ovanligt att olika familjemedlemmar känner sig ensamma och oförstådda och utlämnad till i sin egen sorg. Det här kan även skapa problem för familjen på lång sikt. Det är därför viktigt att i en familj som upplever sorg försöka prata med varandra och samtidigt förstå att olika familjemedlemmar kan ha olika behov.

Barn tar ökat ansvar

Det är vanligt att barn som förlorat någon nära börjar ta ett ökat ansvar för familjesituationen, som inte står i relation till mognad eller ålder. Det kan yttra sig på många sätt och förekommer i alla åldrar. Vuxna måste göra sitt bästa för att bidra till att barn får vara barn så gott det går och då är det viktigt att ha en förståelse för att detta problem kan uppstå för att vara lyhörd för barnens behov och signaler.


Det som händer när barn känner ett ökat ansvar i en svår familjesituation är att deras egen sorgeprocess kan bli fördröjd. Barnet skyddar föräldern/föräldrarna, medvetet eller omedvetet, från smärta och försöker bidra till att avlasta både känslomässigt och praktiskt. När föräldern/föräldrarna visar tillräcklig stabilitet kan barnet känna ökad tillit till att föräldern/föräldrarna kan hantera situationen och ta över ansvaret igen.


Många barn blir omhändertagande, pysslar om och uppmärksammar sina familjemedlemmar. Ansvarar för att sina syskon/föräldrar sköter sina rutiner. Men när barnet börjar hålla koll på ekonomiska spörsmål, inköpslistor, logistik, städning är det bra att uppmärksamma detta och prata med barnet. 


En del barn börjar stanna hemma i stället för att vara med vänner eller gå på fritidsaktiviteter. Om detta sker i kombination med ökat omhändertagande inom familjen är det viktigt att belysa detta tillsammans med barnet.


Det är viktigt att som vuxen be om hjälp av andra vuxna, så att barn kan vara barn. Att låta andra vuxna hjälpa till ger signaler till barnet att vuxna kan hantera situationen och det bygger tillit. Var tydlig i samtal med barnet att det är den/de vuxna som tar ansvar för hemmet, som att handla, städa och betala räkningar och att barnet inte behöver oroa sig.


Det är också viktigt att uppmuntra barnet att träffa vänner och delta i fritidsaktiviteter - men var lyhörd för att barnet kan behöva vila också.

Att som vuxen hitta balansen

För vuxna kan situationen i familjen se ut på ett annat sätt. Att ha en familj att oroa sig för och måna om kan bli en utmaning. Som förälder finns en instinkt att skydda sitt barn. Att hitta en balans i hur man kan förhålla sig till sin egen och familjens förlust är inte lätt. Det är viktigt att inkludera barnet/barnen i det som hänt, den nuvarande situationen och vad som händer framöver. Samtidigt finns det delar av det som du som vuxen går igenom som barnet kanske inte mår så bra av att ta del av. Att hitta balansen mellan dessa lägen är inte lätt men viktigt att fundera kring.

Att träffa andra i liknande situationer

Mötet med andra i en liknande situation kan ha en positiv inverkan. I mötet med andra kan man känna igen sina egna funderingar och reaktioner. På frågan “varför” finns sällan några svar men det finns många andra frågeställningar och svårigheter som kan vara skönt att få bolla med andra som har liknande utmaningar att hantera. Här kan du läsa mer om vilka stödinsatser Randiga Huset har för barnfamiljer i sorg.

Hjälp oss att sprida kunskapen:
Hitta på sidan

Behöver du eller ett barn i din närhet stöd?

Om du, eller ett barn du känner, är i sorg efter förlust av en familjemedlem, finns Randiga Huset här för att hjälpa. Tveka inte att ta kontakt med oss - vi finns här för er, för att lyssna och erbjuda hjälp.