texter för vuxna

Praktiska saker som händer närmsta tiden efter ett dödsfall

Riter, cermonier och ritualer är betydelsefulla

Efter att en förlust har skett är riter, ceremonier och ritualer ofta betydelsefullt. De hjälper till att göra förlusten verklig och ger en möjlighet till farväl. Det gäller både för barn och vuxna.


Observera att man aldrig kan tvinga någon att närvara vid en visning eller en begravning men innan personen avstår bör man tillsammans med någon man har förtroende för prata om detta. Många gånger är det rädsla och ovisshet som ligger bakom tvivlen och genom att bemöta dessa känslor kan man ofta övervinna det omedelbara motståndet. Det är ett tillfälle som aldrig kommer tillbaka och det finns många goda anledningar till att delta.

Visning

Innan ett barn får se den som dött är det viktigt att förbereda barnet på vad hans eller hennes sinnen kommer att uppleva. Som vuxen är det därför viktigt att gå in först för att kunna ge barnet den information det behöver. Tänk på att barnet ska vara tillsammans med en person som förmedlar trygghet under den tid den vuxna är ensam i rummet med den som dött.


Berätta hur rummet ser ut, var den döde ligger, hur han eller hon ser ut. Exempel: att händerna ligger på bröstet och håller i en blomma, att ögonen är slutna, att huden har en annan färg. Berätta om den som dött på något sätt ser annorlunda ut än vanligt, kanske har han eller hon kammats på ett annorlunda sätt, har ett sår eller blåmärke. Berätta för barnet att om man rör vid den som är död så är han eller hon kall och att rummet kan ha en speciell lukt. Berätta för barnet att man får röra den som är död, men att man inte måste om man inte vill. Man får krama och klappa och säga saker som man kanske önskar att man hade sagt medan personen levde. Tänk på att äldre barn och ungdomar kan vilja få en stund för sig själv tillsammans med den som dött. Små barn kan ibland reagera med att undersöka kroppen genom att stoppa fingrar i näsan, försöka öppna ögonen, nypas eller liknande. Det är en del i att försöka förstå vad döden är. Förutom att det är viktigt att förbereda barnets sinnen är det viktigt att förbereda barnet på de starka reaktioner som kan uppstå både hos den vuxne och hos barnet. Genom att mentalt förbereda barnet på detta blir upplevelsen mindre chockartad och motverkar att intryck etsar sig fast. När barnet förstår vad som händer blir det mindre skrämmande.

Begravning

Inför begravningen är det precis som inför en visning viktigt att förbereda barnet mentalt genom att beskriva vad som väntar. Var noga med att inkludera alla sinnen i beskrivningen. Berätta vad som kommer att hända steg för steg.


Inkludera gärna barnet i förberedelserna. Låt barnet vara med och uttrycka sina önskemål inför begravningen. Om barnet vill; låt barnet vara med och besluta om klädsel, musik och om den som dött ska få med sig något personligt i kistan. Det gör ceremonin personlig och kan bidra till att minska den känsla av hjälplöshet barnet kan känna.


Barn är konkreta och behöver konkreta sätt att få uttrycka sin sorg. Låt gärna barnet förbereda sig genom att ta med något att lägga på kistan. Det kan till exempel vara en sak som barnet förknippar med den som dött, en blomma, en teckning eller ett brev. Det hjälper barnet att ta farväl och att konkret få uttrycka sin sorg. Ibland finns det saker som man önskar att man hunnit, vågat, orkat säga till den som dött och begravningen kan vara ett tillfälle att få uttrycka detta.

Under begravningen kan det vara bra för barn att ha något att sysselsätta sig med, som en målarbok, lite pyssel eller ett enkelt spel. Det är mycket intryck under en begravning och ibland kan det vara skönt att bara få lyssna och pyssla med annat.

Ett tryggt vuxenstöd

Som förälder är det troligt att dessa ceremonier kommer att vara mycket tunga. Det är ett viktigt tillfälle för dig som förälder att få ta farväl av den som dött. Samtidigt är det ett tillfälle då ditt/era barn är i stort behov av stöd. Tilldela därför gärna en vuxen person som barnet känner tillit till att finnas vid barnets sida under ceremonierna. Förutom att förmedla trygghet kan denna person trösta, lyssna och förklara för barnet vad som sker.


Det är svårt att veta hur ett barn kommer att reagera under en begravning. En del blir väldigt aktiva och har svårt att sitta still. Andra blir väldigt lugna eller fokuserade på detaljer. Ibland kan barn behöva gå ut en stund, i sällskap med den person som valts att finnas vid barnets sida, både för sin egen skull men också för att ge föräldern/föräldrarna möjlighet att i lugn och ro få ta sin tid till ett farväl.

Bearbetning

Efter ceremonier är det viktigt att barn ges möjlighet att bearbeta sin upplevelse. De behöver få tid att prata om och leka ut sina intryck. Som vuxen innebär det att acceptera och ge utrymme för barnet. Hur de uttrycker sina intryck beror mycket på barnets ålder och mognad. För den som är vuxen handlar det om att låta barnen få tillfälle att bearbeta och förstå sina intryck genom att uttrycka dem i ord och lek. Lek är ett viktigt uttryckssätt för många barn som har eller kommer att förlora en närstående att förstå sin omvärld och det är inte ovanligt att barn bearbetar sina upplevelser genom att skapa lekar som speglar det de går igenom.

Att spara eller slänga saker

När en människa dör lämnas de kvarvarande med många minnen. Alla reagerar olika i sorg. Några vill tidigt i processen städa undan det som tillhört den som dött. Andra har ett behov av att saker förblir oförändrade. 


En del i att göra förlusten verklig är att inte gömma undan minnen. Tiden efter ett dödsfall är ofta känslomässigt turbulent och det kan vara svårt att göra långsiktiga avvägningar av vad man vill behålla och vad man vill ge bort eller kasta. 


Att gå igenom den avlidnes saker är en process som sker i många små steg och sträcker sig ofta över lång tid. Tänk på att behoven kan se olika ut och att det som känns länge för en familjemedlem kanske känns kort för en annan. Ta det i familjens takt och tempo och försök att bortse från utomståendes tankar kring hur saken bör hanteras. I efterhand kan familjen gemensamt plocka undan de saker som inte längre känns bra att ha framme. 


Det är viktigt att inkludera barnen i denna process. Det är en central del av sorgearbetet. Att gå igenom den dödes tillhörigheter kan vara en källa till konflikt då det är många känslor involverade. Även om det är jobbigt behöver man prata om hur man vill göra med sakerna. Framförallt syskon kan reagera starkt om något från den döda brodern eller systern ges till en vän eller släkting.

Att be om hjälp

Det kan vara svårt för den som är i sorg att be om hjälp och de som står bredvid vet inte heller hur de ska hjälpa till. Den som är i sorg vill inte vara till belastning. Den som står vid sidan om vill inte störa, inte vara för pådrivande. Genom att be dina medmänniskor om hjälp så ger du dem en möjlighet att finnas där för dig.

För dig som står bredvid en familj i sorg och vill hjälpa till – ta mod till dig och ring, erbjud din hjälp. De flesta vi möter berättar att tystnaden från omgivningen och ensamheten som kommer med den är något av det svåraste att möta.

Här kommer en lista på några av de saker som utmattade föräldrar uttalar att de skulle uppskatta att få hjälp med:


 • Städa
 • Tvätta
 • Laga mat
 • Klippa gräsmattan
 • Skjutsa barn till träning och fritidsaktiviteter
 • Baka och fixa inför julen eller andra högtider
 • Handla
 • Sortera papper
 • Byta däck på bilen
 • Gå ut med hunden
 • Städa kattlådan, akvariet eller kanin-/fågelburen
 • Stryka kläder
 • Ta ut grovsoporna
 • Panta burkar
 • Namnmärka kläder
 • Laga kläder
Hjälp oss att sprida kunskapen:
Hitta på sidan

Behöver du eller ett barn i din närhet stöd?

Om du, eller ett barn du känner, är i sorg efter förlust av en familjemedlem, finns Randiga Huset här för att hjälpa. Tveka inte att ta kontakt med oss - vi finns här för er, för att lyssna och erbjuda hjälp.