Artikel

Livsviktigt

7 min att läsa

När någon i ens närhet blir allvarligt sjuk eller dör kan frågorna vara många. Vi har samlat några korta råd kan göra stor skillnad. Vi kallar dem L-I-V-S-V-I-K-T-I-G-T:

Lyssna till barnets tankar och berättelse

Låt barnet ställa frågor och svara så ärligt som du kan. Tänk på att svara på frågan, inte mer, inte mindre och var inte rädd för att säga att du inte vet. Hitta svaren tillsammans.

Inkludera barnet

En viktig del i att lära sig leva med en förlust är att få göra den verklig. Låt barnet vara delaktig i det som sker och vara närvarande i ritualer. Genom att bjuda in barnet ökar förutsättningarna för att kunna skapa en gemensam förståelse för det inträffade.

Var ärlig

Barn är kloka och förstår att allt inte är som det ska. Prata med ditt barn på ett enkelt och rakt sätt om händelsen och vad den innebär för er. Var ärlig och dela tydlig information om det som hänt. Tänk på att använda ett språk som barnet förstår.

Skapa struktur

När en viktig människa blir sjuk och/eller dör slås barnets trygghet i spillror. Hjälp barnet att återskapa en trygghet i vardagen genom att skapa nya rutiner, ritualer och traditioner. På sikt bidrar det till att skapa ett nytt ”som vanligt”.

Våga fråga

Barn funderar! Bjuder vi vuxna inte in till samtal lämnas de ensamma med sina tankar. Genom att ta reda på hur barnet tänker kan du som vuxen hjälpa barnet att förstå och sätta ord på sin upplevelse och reda ut eventuella missuppfattningar.

Inge trygghet

Försäkra barnet i ord och handling om att barnet är omhändertaget. Barn är i behov av någon som kan bära deras smärta. Bekräfta barnets reaktioner och hjälp barnet att känna en trygghet i de tankar och känslor som sorgen rymmer.

Kreativitet

Kreativitet är ett viktigt verktyg när det gäller att hitta ett sätt att lära sig leva med det inträffade. Erbjud ditt barn olika sätt att uttrycka tankar och känslor. Det kan t.ex. vara genom att teckna, skriva, pyssla, leka, lyssna på musik eller spela spel.

Ta hand om dig

Rör på dig, ät nyttigt på regelbundna tider, fortsätt i den mån det är möjligt med invanda rutiner och var inte rädd att be om hjälp. Det kan kännas svårt när du är i sorg men det är viktigt. Ju bättre du mår desto bättre stöd är du för ditt barn.

Inge hopp

Hopp om att det kommer att bli bättre. Hopp om att ni kommer att kunna lära er leva med det inträffade och skapa en livskvalitet i en ny vardag. Hopp om att barnet kommer att kunna bära den saknade med sig i sitt hjärta in i framtiden.

Ge barnet mandat att berätta sin historia

Hjälp barnet att förstå att barnets historia är viktig. Erkänn barnets sorg och var noga med att låta barnet hitta sina egna ord för att beskriva sin upplevelse.

Ta hjälp!

Låt ditt nätverk avlasta dig både praktiskt och mentalt. Undersök vilket stöd som finns på din ort.

Hjälp oss att sprida kunskapen:

Stöd oss

Hjälp barn, ungdomar och familjer i sorg

För att kunna säkerställa att barn, ungdomar och familjer i sorg får det stöd som de har behov av är ditt bidrag till Randiga Huset viktigt.

Välj belopp

Genom att använda vår tjänst godkänner du vår integritetspolicy. Vi sparar de uppgifter du registrerar och använder dem bland annat för administration samt för att du ska få aktuell information från oss. För mer information läs vår integritetspolicy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Behöver du eller ett barn i din närhet stöd?

Om du, eller ett barn du känner, är i sorg efter förlust av en familjemedlem, finns Randiga Huset här för att hjälpa. Tveka inte att ta kontakt med oss - vi finns här för er, för att lyssna och erbjuda hjälp.