För professionen

Barns sorg – en randig sorg

En randig sorg

På Randiga Huset har barnen en självklar plats och vår önskan är att öka kunskapen bland vuxna om hur barns sorg ser ut och vilka behov de behöver få tillgodosedda.

Randiga Huset har fått sitt namn för att barns sorg ibland beskrivs som just randig. Det innebär att man kan betrakta barns sorg genom att se hur den växlar fort mellan olika sinnesstämningar. Ena stunden kan barnet vara helt otröstligt för att i nästa stund leka och skratta till synes oberörd. Det kan skapa förvirring hos vuxna som ofta upplever sorgens närvaro som mer konstant. Barn och ungas sorg följer inte nödvändigtvis vuxen logik. Tyvärr leder det ibland till att vuxna tror att barnen mår bättre än de i realiteten gör. För att hjälpa barnen leva med sina förluster behöver vuxna förstå hur barnens sorg ser ut.


Sorgereaktioner hos barn och unga kan variera från nästan inga synliga reaktioner alls till mycket starka och långvariga reaktioner. Oavsett måste vuxna komma ihåg att sorg hos barn tar tid. I takt med ökad mognad och förmåga att förstå och sätta ord på sin upplevelse kan sorgen komma tillbaka. Det är viktigt att förstå att ett barn som förlorat en nära viktig person kommer att bära med sig saknaden genom livets alla faser.


Du som i din yrkesprofession möter barn som har förlorat en familjemedlem eller annan nära person, har en viktig roll att fylla. Din kunskap och ditt bemötande kommer att göra skillnad för hur barnen och deras familjer kommer att kunna hantera det som sker.

Hjälp oss att sprida kunskapen:
Hitta på sidan