För professionen

Palliativ vård - innan döden inträffat

Innan döden inträffat

Enligt forskning och det nationella vårdprogrammet för palliativ vård i Sverige behöver barn som har en döende förälder eller syskon få hjälp med att förstå vad som händer. Det är viktigt att barnen känner sig inkluderade och att de får det stöd de behöver för att hantera situationen. Barn behöver få information om sjukdomen, orsak, prognos, vård och behandling. De behöver få förklarat för sig hur den som är drabbad, familjen samt omgivningen kan komma att tänka och reagera under sjukdomsförloppen men även efter dödsfallet inträffat. Barn behöver få information vart de kan vända sig med sina funderingar i de fall de inte känner att de kan eller vill fråga sina närmaste.

Barn som lever med en ensamstående förälder behöver även få tydliga besked om vem som kommer att ta hand om dem och var de skall bo.

Hjälp barnet och dess familj att se hur nätverket ser ut, både i familjen och i barnets närmaste miljö, så som i skolan. Om du arbetar i skolan och träffar barn i sorg där, se över vilken kunskap ni har på er skola att stötta elever som har en allvarlig sjukdomsbild i hemmet. Uppdatera skolans beredskapsplan.

Hjälp oss att sprida kunskapen:
Hitta på sidan