top of page

OM OSS

Om Randiga Huset

Randiga Huset är en ideell organisations har som syfte att ge stöd till barn och familjer som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall. Utöver stödverksamheten arbetar Randiga Huset med utbildning och fortbildning inom kommuner, landsting och privat sektor för att öka kunskapen om barns sorg och deras behov. Du behöver ingen remiss.

 

Vår historia

Det hela startade som ett projekt – “Familj i sorg” – som pågick åren 2006-2009. Huvudsyftet var att hitta en modell för att förbättra kommunikationen mellan förälder och barn i familjer där man förlorat pappa eller mamma. Vi mötte cirka 100 barn och ungdomar i åldrarna 5-25 tillsammans med deras kvarvarande föräldrar. De fick samtliga möjlighet att gå i stödgrupp. Projektet finansierades av Arvsfonden.

​Med utgångspunkt i Rädda barnens riktlinjer och utbildning för barn i sorg utvecklade vi en modell för “Familj i sorg”. Den och andra utbildningar och erfarenheter som vi som jobbar i Randiga Huset har, är grunden för vårt arbete i Randiga Huset. Vill du ta del av vårt rapport om projektet, hör av dig till info@randigahuset.se

​Randiga Huset startade 2011 i Stockholm, och finns även i Göteborg. 

 

 

RANDIGA HUSETS VISION:

När ett barn eller ung förlorar en förälder eller ett syskon ska alla sörjande ha tillgång till kvalitativt bra stöd och information som står i förhållande till deras individuella behov.

bottom of page