Helvetica Light är ett lättläst teckensnitt med höga, smala bokstäver som fungerar bra på nästan alla sidor.