STÖD

Randiga Huset erbjuder olika former av stöd till familjer
 

Stödet börjar alltid med en första kontakt där vi tillsammans gör en kartläggning för att få en bild av vad som har hänt eller kommer att hända och hur behovet för de individuella familjemedlemmarna ser ut.

Vi berättar då om hur Randiga Huset kan hjälpa till.

Randiga Huset erbjuder stöd genom enskilda stödsamtal, mötesplatser och stödgrupper.


Vi är väldigt måna om att ni i familjen ska få någon form av stöd så snabbt som möjligt. Deltagande i stödgrupp

är möjligt ca sex månader efter förlusten och innan dess erbjuder vi enskilda stödsamtal

och/eller deltagande i mötesplatser.

Information med anledning av Coronaviruset

Randiga Huset följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer i frågan om Coronaviruset.

Hela stödverksamheten sker digitalt, även studiebesök och utbildning. Detta som ett led i åtgärder för att minska smittspridningen av Coronaviruset.