STÖD

Randiga Huset erbjuder olika former av stöd till familjer.
Vi börjar oftast med ett enskilt samtal med föräldern för att få en beskrivning av vad som hänt i just den familjen samt vilket stöd de eventuellt redan har fått. Vi berättar då om hur Randiga Huset kan hjälpa till.
Om familjen lever med en obotligt sjuk person tar vi emot i enskilda samtal. Har förlusten redan inträffat och det har gått längre tid än sex månader efter förlusten, kan man ställa sig i kö för att få delta i en stödgrupp. Stödgrupperna är åldersindelade.
Vi är väldigt måna om att familjen ska få någon form av stöd så snabbt som möjligt. Om det ännu inte gått sex månader kan vi erbjuda enskilda samtal och/eller deltagande i mötesplatser för att familjen inte ska stå helt utan stöd i sin sorg. Mötesplatserna kan du delta i även om du går i stödgrupp.

 

Information med anledning av Coronaviruset

Randiga Huset följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer i frågan om Coronaviruset.

Stöd: Vi har öppet för telefon- och mailkontakt samt samtal och mötesplatser i virtuell form.

Från 17 mars - tills vidare ställer vi in studiebesök, utbildning och föreläsningar. Detta som ett led i åtgärder för att minska smittspridningen av Coronaviruset. Vi följer utvecklingen och kommer igång med programverksamheten så snart situationen tillåter.

© 2021 by Randiga Huset