© 2018 by Randiga Huset

STÖD

Randiga Huset erbjuder olika former av stöd till familjer.
Vi börjar oftast med ett enskilt samtal med föräldern för att få en beskrivning av vad som hänt i just den familjen samt vilket stöd de eventuellt redan har fått. Vi berättar då om hur Randiga Huset kan hjälpa till.
Om familjen lever med en obotligt sjuk person tar vi emot i enskilda samtal. Har förlusten redan inträffat och det har gått längre tid än sex månader efter förlusten, kan man ställa sig i kö för att få delta i en stödgrupp. Stödgrupperna är åldersindelade.
Vi är väldigt måna om att familjen ska få någon form av stöd så snabbt som möjligt. Om det ännu inte gått sex månader kan vi erbjuda enskilda samtal och/eller deltagande i mötesplatser för att familjen inte ska stå helt utan stöd i sin sorg. Mötesplatserna kan du delta i även om du går i stödgrupp.