© 2018 by Randiga Huset

STÖDGRUPPER

 

 

I våra stödgrupper arbetar vi enligt en beprövad metod som riktar sig till hela familjen.  I en sluten grupp träffas vi var fjortonde dag under två terminer. Under ledning av specialutbildad personal får barn och deras närstående verktyg att i ett långsiktigt helhetsperspektiv hantera sin nya livssituation. Under tiden som familjen går i stödgrupp erbjuds vid behov även enskilda samtal för att vi skall kunna tillgodose de individuella behov som finns.
Under tiden som stödgruppen pågår eller efter avslutad grupp erbjuds familjen att delta vid våra öppna mötesplatser. 

 

Vill du veta mer om våra stödgrupper, vår arbetsmetod, eller anmäla ditt intresse skriv till:


samtalsgrupp@randigahuset.se för gruppverksamhet i Stockholm. 
samtalsgruppgoteborg@randigahuset.se för gruppverksamhet i Göteborg.