top of page

STÖD OSS

Randiga Huset är en ideell organisation som arbetar för att sörjande barn, unga och familjer som har förlorat eller kommer att förlora en nära och viktig person, ska kunna få stöd. Att få det stöd man behöver, inför eller efter förlusten av en närstående, bör inte vara en ekonomisk fråga. Därför är det stöd Randiga Huset erbjuder familjerna kostnadsfritt. För att kunna säkerställa att barn, ungdomar och familjer i sorg får det stöd som de har behov av är ditt bidrag till Randiga Huset viktigt.

VARFÖR HETER VI RANDIGA HUSET?

 

Barns sorg är randig. Ena stunden är barnet helt otröstligt för att i nästa stund leka och skratta till synes oberörd. Sorgens alla färger är ett tecken på att allt fungerar som det ska. Men när du drabbats av sorg är det en utmaning att fortsätta prata om känslorna – att våga öppna dörrarna. Därför finns Randiga Huset. Vi är ett hus som tar hand om alla färgerna.

FÖLJ OSS!

  • Facebook App Icon
RANDIGA HUSET

ADRESS: Brantingsgatan 40, 115 35 Stockholm 
TELEFON: 0774-40 00 05
E-MAIL: info@randigahuset.se
FACEBOOK: facebook.com/RandigaHuset
TWITTER: twitter.com/randigahuset

bottom of page