top of page

Läsårsstart

Så här inför läsårsstarten är det ett bra tillfälle för förskolor och skolor att se över sina rutiner och redskap för att hantera och framförallt MÖTA barn i sorg.

”Det finns så många föreställningar om hur barn ska bemötas om de hamnar i kris. Men i samma ögonblick som man börjar använda ordet ”bemötande” kommer man på fel spår. Ett barn som drabbats av det otänkbara vill inte bli bemött, det vill bli mött.”

Lars H Gustafsson ur boken ”Elevhälsa börjar i klassrummet”

Pedagoger ska veta om att de är viktiga vuxna i dessa barns liv, någon som står för trygghet när allt annat blivit kaos. Genom att personal i skolan gör det de är bra på och samtidigt är lyhörda för barnens sorg och känsla av ensamhet samt vågar fråga barnen hur de har det - då gör de stor skillnad! För att hjälpa ett barn i sorg behöver man inte vara övermänniska, det räcker att man är medmänniska!

Förskolor och skolor behöver alltid vara förberedda på att något oväntat kan inträffa, eller har inträffat under ledigheten. Man behöver ha en väl uttänkt och genomarbetad kris- och handlingsplan som är väl förankrad hos personalen och som alltid hålls levande genom läsåret - förslagsvis genom diskussioner med bl a fallbeskrivningar, erfarenhetsutbyten och kunskaps-inhämtning.

En minneslista att använda eller som kan vara till hjälp i utformandet av en handlingsplan är STROF (detaljerad beskrivning i boken ”Elevhälsa börjar i klassrummet”):

S - Struktur

Ordning och reda, en plan på vad som kommer att hända.

T - Tala med barnen

Berätta om det som har hänt med fullständig och korrekt information.

Låt barnen/eleverna berätta själva om sina farhågor och tankar.

R - Ritualer

En ritual kan ge sorgen fokus men också avsluta en fas i sorgearbetet. Spelar stor roll för människan vid svåra händelser och framför allt för barnen. Väl planerade och genomförda minnesstunder samt en ”sorgeplats” på förskolan/ i skolan kan bli viktiga ritualer.

O - Organiserade aktiviteter i sorgens riktning

Att få göra någonting för att uttrycka sorgen och vad man känner: teckna, skriva brev, delta i minnesstund, besöka den drabbade familjen - att uttrycka omsorg.

F - Föräldrastöd

För att föräldrarna ska kunna vara till stöd för sina barn behöver de i sin tur stöd och hjälp. En viktig insats om t ex en elev drabbas av något allvarligt, framförallt i det akuta skedet, kan vara ett besök från skolan (klasslärare, mentor, någon ur elevhälsoteamet). Man kan komma överens om hur information om det som har hänt ska ges, hur minnesstunden ska se ut osv.

Att närma sig ett barn, eller någon människa, i sorg kan vara svårt och kräva att man är modig men kom ihåg det här med att vara medmänniska och att möta barnet. Håll samtalet enkelt och använd raka, konkreta frågor och svar.

Har man inget svar på en svår fråga så svarar man helt enkelt ”Det vet jag inte just nu”. Det är viktigt för barnet att du vågar vara ärlig och att barnet blir mött med en lugn, trygg röst. Det viktiga är att man gör någonting.

Randiga Huset har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram två handböcker "Du är en viktig vuxen i förskolan respektive i skolan, en handledning i att bemöta barn i sorg.” De finns att köpa på vår hemsida www.randigahuset.se

Vi önskar att de ska ge dig som pedagog verktyg och det där extra modet att möta barn i svåra livssituationer och göra skillnad i deras liv.

Att var viktiga vuxna!

I böckernas förord förklarar Göran Gyllenswärd, leg. psykolog och leg. psykoterapeut samt senior advisor i Randiga Huset, barns behov av trygga vuxna så här:

”Barn är faktiskt inte ett främmande folk som bor i ett främmande land. De är ett folk som bor i ett land som befolkas och domineras av vuxna. Vuxna som därtill kan erbjuda en mycket viktig trygghet; den speciella trygghet som skapas av kunniga, engagerade och förberedda pedagoger i förskola och skola. Det är just det som dessa handböcker handlar om; att förbereda sig på det svåra eller till och med det värsta. För är vi förberedda så blir det svåra inte så svårt. Och då kan det värsta bli hanterbart!”

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page