© 2018 by Randiga Huset

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantings

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Den osynliga tråden

February 13, 2019

Tänk dig en osynlig tråd, tunn som den spindeln väver men osynlig. 

Det kommer stunder i våra liv när vi blir väldigt ledsna eller rädda.  Vi känner oss väldigt ensamma. Någon försvinner ur vårt liv av olika anledningar. Någon som vi tycker mycket om flyttar, byter skola, plats att bo på eller arbete och den vi kom väldigt bra överens med eller älskade så mycket, kanske vi inte ser så ofta längre. Vi saknar personen.

En kär människa avlider, kanske den käraste vi har, det kan vara mamma, pappa, vår maka, make eller sambo, barn, syskon eller nån annan person som vi älskar av hela vårt hjärta eller tycker väldigt mycket om. 

 

Hur kan den osynliga tråden hjälpa oss? Vi kan föreställa oss att vi på något sätt är sammankopplade med den tunna osynliga tråden som är gjord av kärlek. Vi behöver inte se tråden för när vi tänker på personen känner vi kärlek. Kärlek och saknad.

 

Hur kan vi veta att tråden finns då? Det berättar våra känslor för oss. Vi minns. Kärleken vi känner följer den osynliga tråden ända tills den når fram. Ibland tänker vi så starkt att vi nästan kan se den vi saknar trots att vi är långt ifrån varandra. Kanske finns tråden bara den korta vägen från vår hjärna som tänker på den vi saknar och ner i hjärtat där vi bär den vi älskar. Alla minnen och alla tankar som vi har finns ju inom oss. För att hjälpa oss själva kan vi tänka att vi är sammanflätade med dem vi älskar och saknar genom den osynliga tråden.

 

Hur lång kan den där osynliga tråden vara då? Ja precis hur lång som helst. Det är våra tankar som bestämmer det.

 

Eftersom tråden är osynlig finns det ingen bild på den. Bilden får vi skapa med våra tankar.

 

Prata gärna med någon om den osynliga tråden och känn efter hur det känns när ni tänker er att den finns!

 

Med omtanke från Monica på Randiga Huset

 

 

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive