© 2018 by Randiga Huset

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantings

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Inför julen

December 6, 2018

Tiden innan jul och julen kan vara en svår tid för de barn som förlorat en förälder eller ett syskon. Den är i stor utsträckning en familjefokuserad och traditionsrik helg och saknaden efter den som avlidit blir ofta mycket påtaglig. 

Det är inte helt ovanligt att den kvarlevande föräldern eller de vuxna i familjen önskar "hoppa över" julen med allt vad den innebär. Man orkar inte som förr och mycket känns  meningslöst. Julhälsningarna kommer inte iväg, bullarna blir inte bakade, att göra allt man "borde" känns helt fel.  Känslan av att vilja resa bort från alltsammans infinner sig för att man ska slippa påminnas. Man kanske vill skapa nya traditioner som gör det lättare att ta sig igenom helgerna.

Ofta beskriver föräldrarna att tiden innan jul, när alla förväntningar skapas och uttrycks, ofta är jobbigare än själva helgen. Att leva upp till förväntningarna känns oöverstigligt. 

När själva julen infinner sig blir det ofta lugnare.

Hur ser det ut för de sörjande barnen då? De protesterar! De ser ofta annorlunda på julfirandet och önskar att allt ska vara precis som det varit tidigare. De har ibland tittat på tv-reklamen med allt vad det innebär och förväntningarna byggs ofta upp veckorna innan. Det blir än mer tydligt att mamma, pappa, syster eller bror saknas. De känner att ingen lyssnar och det inte kommer att vara som tidigare jular. 

Kanske har man tidigare julpysslat, gjort pepparkakshus,  bakat eller gjort speciella kakor eller julgodis, ätit eller gjort något speciellt som barnen särskilt uppskattat. Kanske har en viss ljusstake stor betydelse, kanske är det den speciella juldekorationen i granen som är det viktigaste att den är med. 

 

Kan vi som finns i närheten hjälpa till? 

Vi kanske kan erbjuda vår hjälp så att dessa barn får uppleva det som är deras viktigaste minnen sedan tidigare. Välja, såga och ta in granen kanske var det mysigaste på hela julen, går det att ordna på något sätt? Bjuda in till pyssel, förbereda degen och baket och gå över med eller bjuda in till knäcktillverkningen om det var det som var det roligaste, ja, höra oss för om det är något särskilt de skulle vilja göra som påminner om tidigare jular. Det blir lite annorlunda men de får uppleva sina drömmar.

 

Vi kan lyssna och prata om och påminna om minnen som var särskilt värdefulla och visa att vi finns där och förstår att det saknas något. Vi kan ge dem känslan av att vi försöker göra det så fint som möjligt för att de ska få en fin om än annorlunda jul. Kanske har vi egna minnen tillsammans med den avlidna som vi kan berätta om. Ja, sätten är många, det är bara fantasin som sätter gränsen.

 

Med omtanke

Randiga Huset

 

 

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive