top of page

Vad är minnen?

I Randiga Husets arbete ingår det att på olika sätt hjälpa människor att komma ihåg och vårda minnet av den som avlidit. Det är en viktig del av den process som vi går igenom vid sorg. Vi sörjer det gemensamma förflutna och hedrar de avlidnas liv och vi söker tröst i den gemenskap och de traditioner vi haft förmånen att dela tillsammans. Under våra liv skapar vi tillsammans med vår omgivning en slags minnesbank som vi kan hitta tillbaka till när en förälder, ett barn, ett syskon eller annan närstående dör. Minnesbanken består av det vi delat med den människa som nu avlidit.

Vad är det som gör att frånvaron av den avlidne känns så smärtsam? Förutom den kärlek och saknad vi känner, de familjehistorier de var en del av, den mat de lagade, den musik de valdebatt lyssna på, är det bland annat det hål som uppstår när det inte längre skapas några nya minnen i förhållande till personen ifråga. Många beskriver det som om att en del av oss själva också dör. Det finns ingen fortsättning kvar tycks det. Det var kanske bara den personen som avlidit som visste vissa saker om oss, det var just den personen som vi delade vissa viktiga saker med. Vi minns det förflutna och samtidigt har vi så sakteliga förhoppningar om en framtid som vi inte riktigt vet hur den kommer att se ut. Vi är inte längre hela och det tar tid att skapa den hela personen igen. Olika lång tid beroende på vilka vi är och vad vi varit med om i livet.

Vad skickar det för signaler till oss som är kvar? Vad innebär det egentligen att säga att en mamma, en pappa, en syster, en bror, en maka/make, en sambo eller ett barn lever kvar inom oss genom minnena? Naturligtvis olika saker för olika människor. En konsekvens som vi kanske sällan tänker på är att en del av oss kommer att leva vidare inom dem som en dag kommer att stå där med sina minnen av oss. Frågan vi här och nu redan kan ställa oss är vad är det som kommer att leva vidare i dina närstående av dig, som du är idag? Vad lämnar vi för spår efter oss? Är vi nöjda med det vi ser eller vill vi ändra på något medan vi kan?

Många som har förlorat närstående, vare sig det är barn eller vuxna, får efter dödsfallet känslan av att de borde ha sagt eller gjort något som de av någon anledning inte tänkte eller kom på när det fortfarande fanns en möjlighet. Vi kan inte ändra på det som redan har hänt men vi har möjligheten att förändra vårt förhållningssätt framåt i tiden. Vi kan förändra det som vi tycker behöver ändras, vi kan ha de viktiga samtalen som vi kanske ångrar eller saknar att vi inte hade med de som dött. Vi har själva makten att skapa en gemensam minnesbank som de som står oss nära kan ha tillgång till, den dag de befinner sig i den efterlevandes situation.

Istället för att rusa fram i tillvaron kanske vi behöver stanna upp lite nu och då i tankarna och fundera på vad som är viktigt för just mig att jag lämnar efter mig. Vad vill jag att mina närmaste ska ha för minne av mig den dag jag dör?

Med omtanke

Monica

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page