top of page

GE BARNET TID! - Genom att lyssna på vad de sörjande barnen har att säga kan vi hjälpa dem att först

Vi vuxna har ofta ganska bråttom med att komma in i de vanliga rutinerna efter ett dödsfall. Vi önskar att allt ska bli som vanligt igen så att vi får förutsättningar att klara av vår vardag. Omgivningens tillvaro förändras inte så mycket efter dödsfallet men för familjen som drabbats av förlusten är förändringen väldig stor och tar lång tid att anpassa sig till. Kanske har även omgivningen upplevt förluster av den äldre generationen och tror att det är samma sak som att tidigt i livet förlora sin livskamrat, förälder eller syskon. Förutom att vi alla sörjer på olika sätt så får dessa förluster livsförändrade konsekvenser för våra fortsatta liv. Det tar tid att hitta sin roll i den nya situationen.

Hur är det då för barnen? De vill ofta tillbaka till skolan där de hoppas att allt ska vara som vanligt. Det blir ibland deras möjlighet att få vila från sorgen som finns i hemmet.

Hur kan vi vuxna hjälpa till? Kort och gott GENOM ATT LYSSNA!

Genom att ge barnen möjligheten att få ställa frågor och prata om det som hänt blir det ofta lättare för dem att hantera förlusten. Det är inte alls ovanligt att barn ställer frågan om och om igen. Det visar tydligt att de håller på att bearbeta och på sitt sätt förstå vad det är som hänt. De lägger ett pussel och vänder och vrider på pusselbiten tills den en dag ligger där den ska. Det är oerhört viktigt att de får gott om tid att förstå eftersom fantasin riskerar att "fara iväg". Om de inte får tydlig information leder det ofta till tankar som kan vara mycket värre än det som verkligen hänt.

Samtidigt som barnet har behov att få svar på alla sina frågor befinner sig föräldern i en mycket utsatt position och har dåligt med krafter. Tyvärr är man ofta förblindad av sin egen sorg och är väldigt ledsen för att barnen är tvungna att gå igenom förlusten. Som förälder vill man oftast sitt barns allra bästa och naturligtvis är det smärtsamt att se sitt barn lida. Ofta önskar man att barnen skulle kunna befrias från smärtan men det går ju naturligtvis inte. Kanske utgår man ifrån att barnen upplever förlusten på samma sätt som man gör själv.

Nedan har vi samlat ytterligare råd som kan göra skillnad. L I V S V I K T I G T kallar vi dem

Lyssna till barnets tankar och berättelse. Låt det ställa frågor och svara så ärligt som du kan. Tänk på att svara på frågan, inte mer, inte mindre och var inte rädd för att säga att du inte vet. Hitta svaren tillsammans.

Inkludera barnet. En viktig del i att lära sig leva med en förlust är att få göra den verklig. Låt barnet vara delaktig i det som sker och närvarande i ritualer. Genom att bjuda in barnet ökar förutsättningarna för att kunna skapa en gemensam förståelse för det inträffade.

Var ärlig. Barn är kloka och förstår att allt inte är som det ska. Prata med ditt barn på ett enkelt och rakt sätt om den tragiska händelsen som sjukdomen eller dödsfallet innebär för er. Var ärlig och dela klar och tydlig information om det som hänt. Tänk på att använda ett språk som barnet förstår.

Skapa struktur. När en viktig människa blir sjuk och/eller dör slås barnets trygghet i spillror. Hjälp barnet att återskapa en trygghet i vardagen genom att skapa nya rutiner, ritualer och familjetraditioner. På sikt bidrar det till att skapa ett nytt "som vanligt".

Våga fråga. Barn funderar! Bjuder vi inte in till samtal lämnas de ensamma med sina tankar. Genom att ta reda på hur barnet tänker kan du som vuxen hjälpa det att förstå och sätta ord på sin upplevelse och reda ut eventuella missuppfattningar.

Inge trygghet. Försäkra barnet i ord och handling om att det är omhändertaget. De är i behov av någon som kan bära deras smärta. Bekräfta barnets reaktioner och hjälp det känna en trygghet i de tankar och känslor som sorgen rymmer.

Kreativitet är ett viktigt verktyg när det gäller att hitta ett sätt att lära sig leva med det inträffade. Erbjud ditt barn olika sätt att uttrycka tankar och känslor. Det kan t.ex. vara genom att teckna, skriva, pyssla, leka, lyssna på musik eller spela spel.

Ta hand om dig. Rör på dig, ät nyttigt på regelbundna tider, fortsätt i den mån det är möjligt med invanda rutiner och var inte rädd att be om hjälp. Det kan kännas svårt när du är i sorg men det är viktigt. Ju bättre du mår desto bättre stöd är du för ditt barn.

Inge hopp. Hopp om att det kommer att bli bättre. Hopp om att ni kommer att kunna lära er leva med det inträffade och skapa en livskvalitet i en ny vardag. Hopp om att barnet kommer att kunna bära den saknade med sig i sitt hjärta in i framtiden.

Ge barnet mandat att berätta sin historia. Hjälp barnet att förstå att hans eller hennes historia är viktig. Erkänn barnets sorg och var noga med att låta dem hitta sina egna ord för att beskriva sin upplevelse.

Genom att lyssna på vad de sörjande barnen har att säga kan vi hjälpa dem att förstå vad som hänt i familjen.

Ta hjälp! Låt ditt nätverk avlasta dig både praktiskt och mentalt. Undersök vilket stöd som finns på din ort.

På www.randigahuset.se finns mer information om det stöd som vi kan erbjuda.

Featured Posts
Recent Posts