top of page

Suicidprevention i praktiken

Just nu pågår flera kampanjer för att belysa problematiken kring självmord och hur vi i Sverige ska få ner självmordstalen. Idag har Randiga Huset deltagit i ett arbete på Folkhälsomyndigheten som fått ett uppdrag att skapa en webbaserad utbildning för ledare inom den ideella sektorn som möter ungdomar. Samtalet berörde bl a hur stigma kring psykisk ohälsa och suicid ska kunna minska.

Suicidrisk anses vara bland det svåraste att hantera inom vården. Eftersom självmordstankar nästan alltid beror på ett psykiskt lidande som upplevs outhärdligt och opåverkbart för patienten, är det avgörande att omgivningen förmedlar att tillståndet och lidandet går att behandla och förändra.

Ullakarin Nyberg, psykiater har nyligen kommit ut med en bok som ger kunskap om de psykiatriska tillstånd som utgör riskfaktorer för självmord. Den innehåller konkreta råd om bemötande och behandling. Författaren visar via många fallexempel och berättelser hur suicidalitet kan yttra sig på olika sätt, samt vilka åtgärder som kan förhindra självmord.

Härom dagen lyssnade jag till en 10 år gamma pojke, som absolut inte ville prata om att hans mamma hade avlidit. Han tyckte att det var pinsamt att ha en död mamma. Endast utvalda kompisar kände till att hans mamma hade dött. Det var efter lång tids sjukdom.

Randiga Husets fundering efter dagens samtal är: Om det är svårt att prata om att en förälder avlidit efter lång tids sjukdom, hur svårt ska det då inte vara att bryta stigmat efter självmord. Vi hoppas att den utbildning som Folkhälsomyndigheten skapar blir så bra att vi vågar börja prata om döden.

Med värme

Personalen i Randiga Huset

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page