top of page

Så här i skolstartstider vill vi gärna slå ett slag för Lars H Gustafssons bok "Elevhälsa börja

Lars skriver om det hälsofrämjande arbetet i grundskolan och boken innehåller många vardagsnära berättelser från skolans vardag. En viktig källa till kunskap för skolledare, pedagoger och elevhälsa. Står ni inför situationen att bemöta ett barn i sorg finns ett kapitel om när det värsta händer.

Lars pratar mycket om att i dessa situationer våga vara medmänniska. "Ett barn som drabbats av det otänkbara vill inte bli bemött, det vill bli mött."

Vi vill även påminna om Randiga Husets publikation "Du är en viktig vuxen i Förskolan/skolan" som kan beställas på Randiga Husets hemsida.

Featured Posts
Recent Posts