Så här i skolstartstider vill vi gärna slå ett slag för Lars H Gustafssons bok "Elevhälsa börja