"En bro till framtiden" skriven av psykolog och psykoterapeut Göran Gyllenswärd


Sorgen är kärlekens baksida. Det är den bistra sanningen. En bro till framtiden är en värdefull bok att hålla sig i när sorgen drabbar. En bok för dig som sörjer och för dig som vill veta mer om sorgens olika psykiska och fysiska uttryck och det viktiga sorgearbetets olika stadier. I boken finns också en rad citat och andra korta texter eller dikter om sorg. Bokens författare Göran Gyllenswärd har mött sörjande människor i hela sitt yrkesverksamma liv som psykolog och psykoterapeut. Han har hjälpt dem igenom förlusten av en nära anhörig.

För fastän man inte tror det då man är mitt i sorgen så finns ett liv på andra sidan »bron«.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square