top of page

"En bro till framtiden" skriven av psykolog och psykoterapeut Göran Gyllenswärd


Sorgen är kärlekens baksida. Det är den bistra sanningen. En bro till framtiden är en värdefull bok att hålla sig i när sorgen drabbar. En bok för dig som sörjer och för dig som vill veta mer om sorgens olika psykiska och fysiska uttryck och det viktiga sorgearbetets olika stadier. I boken finns också en rad citat och andra korta texter eller dikter om sorg. Bokens författare Göran Gyllenswärd har mött sörjande människor i hela sitt yrkesverksamma liv som psykolog och psykoterapeut. Han har hjälpt dem igenom förlusten av en nära anhörig.

För fastän man inte tror det då man är mitt i sorgen så finns ett liv på andra sidan »bron«.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page