top of page

"Vad ska jag tänka på" av Matilda Anvell, Josefin Anvell och Susanne Brannebo Anvell.

Det har är en bok som är tänkt att lugna barns oroliga snurrande tankar när de tvingas hantera livet efter att ha drabbats av någonting svårt. Ofta kommer tankar och oro

på kvällen när det är dags att sova. Att då få fundera en stund på hur det vore att uppfinna en magisk hatt eller bygga en levande TV kan sstilla hjärnans snurriga tänkande för en stund.

Bokens författare- Matilda, Josefin och Susanne- vet av egen erfarenhet att tankehjälpen kan behövas. När Matilda och Josefin var 6 och 8 år gamla blev deras pappa sjuk. Han levde i 18 månader efter sjukdomsbeskedet. Att ena dagen leva i en "helt vanlig vardag" för att i nästa befinna sig i en skrämmande sådan där pappa var obotligt sjuk var för familjen obeskrivligt hemskt och helt obegripligt. PÅ kvällen när det var dags att sova frågade Matilda ofta "Vad ska jag tänka på mamma?" Inspirationsmeningarna blev till en mysig rutin i allt det svåra. De oroliga små barnens hjärnor stillades så att de kunde somna.

Boken är tänkt att ge inspiration och glädje i det svåra samt hjälpa andra i liknande situation.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page