top of page

Hopp och råd till familjer som drabbats av förälders död

Bokrecension

"När en förälder plötsligt dör-att hjälpa barn genom trauma och sorg", skriven av Ken Chesterson

Målgrupp

Föräldrar och anhöriga kan läsa denna bok och använda den som uppslagsbok. Den följer utveckling och beskriver vad barn kan uppleva i olika åldrar.

Yrkesverksamma som exempelvis psykologer, kuratorer, präster och begravningsentreprenörer hittar här mycket beprövad erfarenhet.

Bokens röda tråd är känslan av en trygg röst som högläser. En röst som med medmänsklig värme i texten skapar tillit och förmedlar hopp i en fullständig kaotisk situation.

Ken Chesterson delar med sig av sin rika erfarenhet som psykolog och psykoterapeut vid Barntraumateamet i Norrköping, alltid med barnens bästa för ögonen. Författaren skapar en dialog med läsaren där det genomgående temat är vikten av kommunikation med barnet, oavsett ålder om hur dödsfallet inträffat. Vad gör man? Hur gör man? Varför ska man göra så? Frågorna får alla tydliga svar i boken.

När barnet blir lyssnat på och får sätta ord på sina tankar och känslor skapas en ordning i minnesbanken efter den som dött. Den ordningen underlättar längre fram för barnet att få bättre kontroll över sina upplevelser i samband med händelsen. Sorgereaktioner kan förekomma under många år och ta sig många olika uttryck i barnets olika åldrar.

Våga fråga barnen och låt de m bli inkluderade i familjens sorg.

En bok om nödvändigheten att prata med och berätta för barn och ungdomar när en förälder dör.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page