”Bara du tagit dig igenom det första året så...” Är det så? Läs C.S.Lewis betraktelse och Randiga Hu