© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Lisa – “Jag vill dö för då får jag träffa mamma.”

May 1, 2018

Hej!

 

Du som följer vår blogg vet att du här kan läsa om sorg ur ett barn och ungdomsperspektiv och få tips om hur du som medmänniska kan underlätta i deras vardag. Kunskap är en viktig del i att vara ett bra stöd. Förståelse en annan. Som utomstående kan man aldrig fullt ut sätta sig in i vad det innebär att leva med en förlust, men för oss känns det viktigt att du som läsare får en möjlighet att möta några av de familjer som kommer till Randiga Huset. Vår förhoppning är att det skall ge dig ökad förståelse för deras utmaningar och insikt i på vilka sätt du kan vara ett stöd. Berättelserna vi kommer att dela med er under  kommande veckor bygger på verkliga upplevelser men detaljer är ändrade för att skydda familjerna.

 

 LISA

För ett par månader sedan tog vi emot ett samtal från en pappa som förlorat sin hustru i en olycka. Efter sig lämnade hon två barn. En pojke på sex och en flicka på åtta. När pappan kontaktade oss var hans oro för Lisa stor. Hon ville inte prata med någon, varken hemma eller i skolan och han upplevde att hon förändrats väldigt mycket efter olyckan. Han kunde ofta höra henne gråta på sitt rum men i sin osäkerhet visste han inte hur han skulle göra för att bemöta henne. Kanske ville hon faktiskt helst vara ifred.
 

Vårt första samtal med pappan handlade mycket om hur barn sörjer. Om att storasystrar ofta tar stort ansvar och vi gav lite förslag på hur man som förälder kan gå till väga för att bryta tystnaden.

Med stöd av LIVSVIKTIGT, ett verktyg som ger vuxna grundläggande förståelse för barns behov i en utsatt livssituation, gick han hem till Lisa med frågan om hon ville komma till Randiga Huset.

 

Några dagar senare kom Lisa till oss. Hon berättade att hon ville dö. Då skulle hon få träffa mamma. Hon hade så mycket hon ville säga till sin mamma. Sen kunde hon leva igen*.

 

Lisa berättade att en klasskamrat blivit retad när hon varit ledsen för att hennes farmor dött. Lisa ville därför inte prata om mamma i skolan, men att hon hade en vän som hon kunde prata med. Kompisen hade förlorat en syster och flickorna brukade prata om hur det är att dö. 
 

Samtalen med Lisa är fulla av frågor. Hon försöker lägga ett pussel som skall hjälpa henne att förstå. Hon tar stort ansvar för sin familj och vill inte så gärna prata med pappa för han blir så ledsen. Tillsammans med personalen närmar hon sig sina minnen. Hon är en modig flicka som förstår att det med tiden kommer att bli bättre även om det ofta gör ont att tänka på mamma nu.
 

Idag går lisa tillsammans med sin pappa och bror på mötesplatserna i Randiga Huset där de träffar andra familjer som känner igen sig i saknaden. Lisa har blivit vän med en annan av flickorna och de ses även mellan träffarna. Samtalen med pappa går bättre, han är inte lika rädd att fråga och Lisa är inte lika rädd för att han skall bli ledsen. Hon vet att det inte är hennes fel och att det går över.
 

*Barn i Lisas ålder har ännu ej utvecklat en förståelse för att döden är oåterkallelig. En önskan att återförenas med den döde är en förekommande räddningsstrategi som bör tolkas som att barnet behöver hjälp att hitta ett sätt att kunna prata om sin upplevelser.
 

Med omtanke
Randiga Huset

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018