Josefin – “Här känns det för första gången som att jag blir sedd i min sorg”