© 2018 by Randiga Huset

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantings

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Kan man hitta ett ”som vanligt” när inget längre är som förut?

April 3, 2018

 

 

När en viktig person dör skakar marken under våra fötter. Kanske är det inte så konstigt att det känns som om ingenting är som förut. Vår värld har förändrats på ett så fundamentalt sätt.

 

I den tid som följer på en förlust är det lätt att känna sig vilsen, ensam och annorlunda. Vem är jag när hela min världsbild är förändrad? Vem blir jag i relation till andra när ingen kan förstå eller ens relatera till det jag går igenom? Att hitta svaret på dessa frågor tar tid.

 

et som en gång var “som vanligt”, ersätts med tiden av ett nytt vanligt. Så är det. Men faktum är att redan nu är det mycket som är ”som vanligt”, även om ingenting längre är som förut!  och ibland kan det hjälpa att påminna sig om det. Det tar inte bort det onda. Det förändrar inte situationen. Men kanske kan det bidra till att skapa zoner där man kan känna sig ”hemma” i alla fall för en liten stund någon gång ibland.

 

Här kommer ett förslag på en övning som ni kan göra tillsammans. Den kan göras på många sätt. Idag tänkte vi presentera en förenklad variant. Dela gärna med er till varandra. Tillsammans kan ni säkert hitta fler ”som vanligt”.

 

Ta fram papper och penna. Skriv eller rita saker som är ”som vanligt” i ditt liv. Kanske går du i samma skola, jobbar på samma jobb, har samma intressen, gillar samma typ av musik och kanske avskyr du fortfarande kroppkakor. Kanske tillbringar du torsdagarna hos mormor och morfar och lördagsförmiddagen med bästa kompisen. Kan du hitta 10 saker? Kanske fler? Det viktiga med denna övning är inte att hitta så många saker som möjligt utan att kanske hitta människor, platser och aktiviteter där du kan få en liten stunds vila från allt som är nytt och annorlunda.

 

Med omtanke
Randiga Huset

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive