© 2018 by Randiga Huset

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantings

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Vad visar vi utåt och vad håller vi inom oss

March 6, 2018

Det är alltid lika roligt att få mail med berättelser om hur våra inlägg gör skillnad i er vardag. Tack!

Extra uppskattade brukar våra olika övningar att vara så här kommer ännu ett förslag på en övning. Denna gång handlar det om vad vi visar för andra och vad vi håller inom oss.

 

Vissa känslor är kanske lätta att visa, till exempel om man är glad eller har gjort något bra. Kanske till och med om man känner sig lite nervös. Andra känslor kan vara svårare. Kanske känner man skam eller skuld. Kanske är man arg eller ledsen och vill inte att tårarna skall synas. Eller så kanske man är glad fast det känns som om man inte borde få vara det. Kanske känner man att det finns en förväntan från omgivningen som styr vilka sidor av sig själv som man visar. Kanske gör det att man försöker vara cool när man egentligen är rädd.

I den här övningen hjälper vi dig att sortera lite i alla upplevelser.

 

DET HÄR BEHÖVER DU:
En skokartong per deltagare
Starkt lim (det går åt en hel del)
Material som du kan klistra fast på och i kartongen. Material som kan uttrycka olika känslor, glada och ledsna, ”fina” och ”fula”. Det kan vara tyger, tidningar, paljetter, stenar, fjädrar, piprensare, korkar, kapsyler, plast djur (gärna både snälla och glada och äckliga monster). Saker som är fina, fula, mjuka, hårda, äckliga, gulliga, glada, arga, snälla, dumma… Bjud gärna in barnen att hjälpa till att komma på saker som de vill skall finnas på bordet och glöm inte papper och pennor.

Innan ni börjar är det viktigt att veta att detta är en övning som var och en gör för sin skull. Du behöver inte visa eller berätta om din kartong för någon. I slutet av övningen kommer du att ges möjligheten att välja om du vill göra det eller inte. Var noga med att berätta det för barnen för att ge dem utrymme att inte hålla tillbaka. Kom även ihåg att det kan vara en jobbig övning så ha inte för höga förväntningar på att “allt” skall komma ut. Var glad för de känslor som sorteras idag (även om det bara är en eller två) och låt lådorna komma fram med jämna mellanrum så kan ni                                                                                          fylla på dem allteftersom.

SÅ HÄR GÖR DU:
På locket/utsidan dekorerar du kartongen så att den visar det som du visar för dem runt omkring dig. Ansiktet utåt.

 

På insidan dekorerar du kartongen så den beskriver hur du känner dig på insidan.

Kom ihåg att det inte finns några rätt och fel!
Det är bara du som vet hur du känner dig och vad du visar. Kanske ser in- och utsida nästan likadana ut, kanske är det jättestor skillnad. Kanske känns det såhär i dag och på ett annat sätt i morgon.  Om du vill kan du ta fram din kartong då och då och se om det förändras över tid. Det viktiga är inte hur din kartong ser ut utan att du får hjälp att sortera dina tankar och känslor.

 

När din kartong är färdig kan du själv välja om du vill visa den för någon. Kanske vill du berätta om någon av de saker som du har valt på in- eller utsidan. Om inte är det okej. I och med att du har gjort kartongen har du berättat för dig själv. Kanske räcker det just idag. Spar kartongen så kanske du vill berätta för någon annan en annan dag.

Det kan kännas jobbigt att berätta om det svåra. Men om man kan hitta modet att våga berätta lite om hur man mår för någon  brukar det göra att man mår lite bättre. Ganska ofta upptäcker man att i de andra lådorna ligger liknande känslor som andra gömmer. Det kan göra att man känner sig lite mindre ensam.


Med omtanke
Randiga Huset

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018