top of page

Ny forskning visar att det effektivaste stödet finns i den sörjandes omgivning.

När livet ställs på ända är det förståeligt att bära på en känsla av att förlorat kontrollen. Det är normalt att konfronteras med en rädsla för framtiden och en oro att göra fel med stora konsekvenser som följd.

De föräldrar vi möter berättar alla sin historia. De bär på sina utmaningar och sitt förflutna. Två saker har de nästan alla gemensamt. Känslan av ensamhet i sin situation och rädslan att inte göra tillräckligt för sina barn och därmed riskera att framtidsnotan för barnens förlust skall bli stor. Det är mänskligt. Det skapar stress. Det skapar oro.

Vi möter många som tidigt vill koppla in experter med en önskan att skona sina barn framtida smärta. Det är också mänskligt. Men innan man låter oron skjuta i taket kan det vara bra att veta att det finns forskning som visar att det effektivaste stödet finns i den sörjandes omgivning och stärks genom kunskap som hjälper oss att hantera situationerna i vardagen, kunskap som gör oss lyhörda för barnens behov och som hjälper oss att hantera nuet, en dag i taget.

Under 2015 presenterades två av varandra oberoende forskningsrapporter. Den ena är gjord på Irland och den andra i Australien. Båda kom fram till samma slutsats som enklast kan sammanfattas i triangeln nedan. Så låt din oro vila en stund i vetskapen att majoriteten av dem som drabbas av en förlust har goda förutsättningar att lära sig leva med den.

I Randiga Huset arbetar vi utifrån grundtanken att sorg är en sund reaktion på en oönskad förlust. Vi är främst verksamma inom segmenten låg- och medelstor risk* och vårt fokus är att genom information, råd och stöd stärka de naturliga förutsättningar som finns inom varje individ och i vårt samhälle för att hantera livskriser och skapa goda förutsättningar för god livskvalité.

Vill du veta mer om det stöd Randiga huset kan erbjuda dig och din familj, varmt välkommen att höra av dig på 0774-40 00 05.

Med omtanke Randiga Huset

* Inom vårt nätverk har vi möjlighet att kunna hänvisa dem som bedöms vara i triangelns topp till psykologer med specialkompetens gällande sorgens komplexitet.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page