top of page

Barnens perspektiv


I vuxenvärlden använder vi oss ofta av ordet barnperspektiv. Vad betyder det egentligen? Svaret på den frågan är säkert individuellt. Idag tänkte vi stanna upp och fundera lite över om det är någon skillnad på barnperspektivet och barnens perspektiv och vad som händer med våra perspektiv när vi leker med ord.

När man googlar på ordet barnperspektiv hittar man flera definitioner på samma tema, här är en som är hämtad från familjerätt på nätet.

Begreppet perspektiv betyder synvinkel. I detta sammanhang kan det betyda att se olika beslutsalternativ ur barnets synvinkel, att se med barns ögon. Det handlar om att försöka ta reda på hur barn uppfattar och upplever sin situation och eventuella förändringar. Det räcker alltså inte med att man gör någonting som man som vuxen anser vara till barnets bästa.”

Definitionen påminner oss om något viktigt. Att ha barnens perspektiv handlar om att ta reda på hur de uppfattar sin situation, vad de upplever att de behöver och hur världen ser ut i deras ögon. Lyckas vi med det har vi goda förutsättningar att hjälpa ett barn utifrån barnets behov.

Några få bokstäver och ett mellanrum skiljer de båda uttrycken åt och egentligen är nog betydelsen densamma. Ändå känns det viktigt att reflektera över eventuella skillnader så att vi i mötet med barnet väljer att se världen ur hans eller hennes perspektiv. Då blir barnets konturer i situationen lite tydligare.I barnens egna ord finns ofta svaren på vad de behöver.

Varför inte testa och se vad som händer i dig och i dialogen om du kastar om orden?

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page