top of page

Alla dessa känslor

Vid svåra livshändelser är det inte ovanligt att tankar och känslor blir ett enda kaos och det är svårt att sortera ut vad man känner och varför. Situationen kompliceras ofta av att man försöker ta hänsyn till varandra. Oron kan vara stor både för de egna och andras reaktioner om man stannar upp och känner efter eftersom de känslor man upplever kan vara mycket starka.

Idag tänkte vi presentera en övning som handlar om känslor. Genom att lära sig känna igen olika känslor och hitta mönster kan man på sikt lära sig att förstå vad man känner och varför. Då är det lättare att hitta strategier för att hantera och uttrycka sina känslor. Både för egen del och när det gäller andra. Genom att se sammanhangen kan man även förstå att det man upplever är normalt utifrån den situation man befinner sig i.

Eftersom smilisar är ett utbrett fenomen och för många en del av vardagen kan denna metod med lite tanke bakom bli ett användbart redskap i kommunikationen.

Det här behöver du: Papper Penna Ett litet glas

Så här gör du: Förberedelser: 1) Använd glaset som mall för att rita runda cirklar på ett papper. Rita 8 cirklar. 2) Under respektive cirkel skriver du följande meningar. En under varje cirkel. När jag vaknar När jag är i skolan När jag är ensam När jag tänker på den som dog När jag är tillsammans med kompisar Innan jag somnar

Under de två cirklar som blir kvar kan du välja att skriva något som passar in i ditt liv.

3) Kopiera gärna pappret och gör det till en vana att använda det när behovet finns.

Genomförande: Använd pappret både när livet känns ganska bra och när det är jobbigt. Tanken med cirklarna är att kunna rita smilisar som berättar hur man känner i de olika situationerna. Använd gärna färgpennor om du ytterligare vill förstärka din känsla genom att använda en speciell färg.

Liksom många av de övningar vi beskriver är den ganska enkel i sin utformning men genom att använda den regelbundet bidrar den till att kartlägga tidpunkter och situationer som är bra och dåliga. Då blir det lättare att identifiera när och var man behöver mest stöd och hur detta bör se ut. Övningen ger er något att utgå ifrån i era samtal. Exempel på frågor som kan passa bra är (men här får du känna dig fram): När känns livet lite lättare? När är det som tyngst? Vad behöver jag få göra när livet är bra, dåligt eller mittemellan? Vilka människor vill jag ha i min närhet vid olika tillfällen? Vad behöver jag när jag känner si eller så? Som vanligt gäller det att vara lyhörd för barnets ork att delta i samtalet. Att prata om känslor är svårt speciellt när det handla om starka känslor. Ibland kanske det är lättare att lämna en gubbe på kylskåpsdörren eller spegeln i badrummet som berättar det man kanske inte kan eller vill säga…

Med omtanke Randiga Huset PS. Glöm inte att maila dina frågor och förslag på teman till catharina.richter@randigahuset.se.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page