© 2018 by Randiga Huset

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantings

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Första hjälpen när livet gör ont

December 25, 2017

 

Helgerna för med sig så mycket förväntan. En tid för återhämtning av jaget och samvaro med nära och kära… eller?!


För dig som går igenom en svår tid är det kanske inte lika självklart. Under stressiga månader då dagarna fylls med arbete och måsten finns inte alltid plats för reflektion. I stillheten kan tankar och känslor komma i kapp. Kanske blir din saknad extra tydlig.


I komplement till den första hjälpen-låda som är full av plåster, desinfektion, pincett och Samarin tänkte vi därför denna vecka dela med oss av en övning som ger dig och din familj en första hjälpen-låda för själen.

 

 

Det här behöver du:
En liten låda (t.ex. en skokartong)
Dekoration (om du vill)
Papper i olika färger (en färg för varje person som är med och skapar lådan)
Pennor
Tidningar med bilder (om du vill kunna klippa ut bilder till din låda)


Tanken bakom:
Kanske har ni som sagt redan en första hjälpen-låda att tvätta och plåstra om ytliga sår med. Men när det gör ont på insidan räcker inte det. Då kan man behöva man fundera över vad som kan hjälpa i svåra stunder. Vad hjälper när du behöver tröst? Vad hjälper när du behöver vila lite från det tunga? Vad hjälper när du har svårt att få ur dig det du känner?
 

Så här gör du:
1) Välj den pappersfärg/er som du/ni vill ha. Kanske gör du övningen själv och då behöver du bara en färg.
2) Tänk ut vad du vill skall finnas i första hjälpen-lådan för själen.
3) Skriv ner dem på lappar eller hitta passande bilder. Om barnen är små kan man hitta små föremål som kan symbolisera tröst.
4) När alla är klara med sina lappar är det bra om var och en vill berätta om det som står på lapparna. Kanske får du fler idéer om vad som kan hjälpa samtidigt som ni får en möjlighet att berätta för varandra vad ni behöver.
5) Avsluta övningen med att lägga lapparna i lådan och dekorera denna om ni vill och orkar.


Ni har nu en första förbandslåda som ni kan använda när livet gör ont. I den kan du söka tröst genom att läsa en av dina egna lappar eller påminna den som är ledsen i din närhet om vad det står på hans eller hennes.


Med omtanke
Randiga Huset


PS. Glöm inte att du också kan önska en favorit i repris eller om ett ämne du skulle vilja att vi tar upp.
Maila till catharina.richter@randigahuset.se.

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive