© 2018 by Randiga Huset

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantings

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Det lackar emot jul – tankar och tips till sörjande och deras medmänniskor

December 18, 2017

 

Julen står för dörren.  En högtid där familjen ofta står i fokus. För en familj i sorg kan denna tid på året kännas extra tung. För många av de familjer vi träffar är det kanske sista den julen tillsammans eller den första utan en saknad familjemedlem. För några har det har hunnit gå några år med det känns kanske inte lättare för det. Julen är ofta starkt förknippad med minnen och traditioner. Det kan göra saknaden extra påtaglig.

 

Många av dem vi möter beskriver tiden innan jul som svår. Förväntningarna är många och det budskap som slungas ut via alla kanaler är glädje och julefrid. För en familj i sorg finns kanske varken ork eller vilja att dras med i julstöket.

 

Ofta uppstår dessutom en obalans i tillgång och efterfrågan. När behovet av stöd och förståelse är stort springer världen utanför sicksack för att hinna med alla måsten. Ibland upplevs denna tid av nedräkning svårare än själva dopparedan.
 

Tankarna i familjen kring hur denna högtid skall hanteras kan vara många. Hantera låter kanske kliniskt. Men för vissa är det precis det som julen kommer att handla om. Att hantera den. Så att den är över. Så att det är ett helt år kvar till nästa…
 

Någon vill kanske helt hoppa över julfirandet medan en annan vill bevara alla de traditioner man delat tillsammans. För någon räcker det att tänka på den som är saknad medan någon annan har behov av en tydlig minnesmarkering. Någon vill tillbringa all tid på sjukhuset medan en annan helst vill slippa.

Det finns inga lätta svar men det är viktigt att lämna utrymme för var och en att få uttrycka sina tankar och känslor inför de stundande helgerna.

Kom ihåg, det finns inga rätt och fel, det finns bara olika!

Mer om hur sorgen kan se olika ut kan du läsa här.

 

Här är några tips på vad du/ni kan göra i er familj:
- Tänd ett ljus för den som finns i dina tankar
- Besök en plats som betyder mycket för dig/er
- Skriv ner dina tankar eller rita en bild på ett kort till den som finns i dina tankar. Om han eller hon är död kan du ta med kortet till graven.
- Om ni inte orkar laga mat. Gå till familjens favoritrestaurang eller beställ take-away.
- Häng en dekoration i granen som betyder något speciellt för dig och den som är sjuk eller död.
- Tipsa dem som står dig nära om att läsa detta inlägg om du tror att något av tipsen nedan skulle hjälpa dig/er.

 

Här är några tips till dig som står vid sidan om:
- Kanske kan du laga några extra portioner eller baka en stor sats när du ändå håller på. Bjud in barnen att hjälpa till att baka så får de en paus i sorgen och lite julstök.
- Bjud in den som är ensam att fira med dig och din familj. Kom ihåg att även om svaret är nej så betyder inbjudan mycket.
- Erbjud dig att vara barnvakt en stund för att hjälpa den/de föräldrar som vill handla julklappar till sitt/sina barn
- Dela med dig av dina egna tillkortakommanden och minska pressen på en perfekt jul (det är ett råd som kanske fler borde ta till sig … ). Vi kan avslöja att det inte är sju sorters kakor och ett perfekt städat hem som är hemligheten bakom en fin jul…


Oavsett var, hur eller med vem du tillbringar den närmaste tiden, försök att vara snäll mot dig själv. Försök bortse från alla måsten och konventioner och hitta korta stunder av glädje och ro. För man får vara glad och man får njuta, när man kan. Det är i de korta stunderna vi hittar orken att hantera det svåra.


Med omtanke och önskan om en God Jul

Randiga Huset

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018