top of page

Tillsammans stärker vi förutsättningarna

En viktig del i Randiga Husets arbete är att skapa förutsättningar att underlätta i vardagen för barn och ungdomar som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall. Det gör vi genom att öka kunskapen och förståelsen hos dem som i sin yrkesroll möter vår målgrupp. 2017 har hittills varit ett fantastiskt år sett till hur många människor vi har haft möjligheten att möta under våra föreläsningar och utbildningar.

Stort tack till personal och beslutsfattare på:

Onkologen avdelning 54 och utvecklingsenheten Neurosjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Linköpings Universitets sjukhus, läkarutbildningen Termin 11 Linköpings Universitetssjukhus, barnkliniken Barncancerfonden Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga Kulturskolan Rotary Tjejzonen Härryda kommun - Sjuksköterskeenheten, sektorn för Socialtjänst VSFB i Vagnsjuhärad, Örebro, Vänersborg, Kristianstad FEBE SAMS Gryning vård AB Arrangörerna av och deltagare vid ”Cancer och livskvalitet” Mölndals Sjukhus Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tack också till samverkansgruppen i Göteborg, inte minst för det arbete vi gjorde i samband med vår gemensamma utbildningsdag på temat ensamkommande flyktingbarn.

Ni gör alla ett fantastiskt arbete. Det är en glädje för oss att få arbeta tillsammans med er för att synliggöra alla randiga barn, och ungdomar! Tillsammans kan vi göra skillnad både i närtid och på sikt.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page