© 2018 by Randiga Huset

Tillsammans stärker vi förutsättningarna

November 23, 2017

En viktig del i Randiga Husets arbete är att skapa förutsättningar att underlätta i vardagen för barn och ungdomar som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall. Det gör vi genom att öka kunskapen och förståelsen hos dem som i sin yrkesroll möter vår målgrupp. 2017 har hittills varit ett fantastiskt år sett till hur många människor vi har haft möjligheten att möta under våra föreläsningar och utbildningar.

 

Stort tack till personal och beslutsfattare på:

 

Onkologen avdelning 54 och utvecklingsenheten Neurosjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Linköpings Universitets sjukhus, läkarutbildningen Termin 11
Linköpings Universitetssjukhus, barnkliniken
Barncancerfonden
Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga
Kulturskolan 
Rotary
Tjejzonen
Härryda kommun - Sjuksköterskeenheten, sektorn för Socialtjänst
VSFB i Vagnsjuhärad, Örebro, Vänersborg, Kristianstad
FEBE
SAMS
Gryning vård AB
Arrangörerna av och deltagare vid ”Cancer och livskvalitet”
Mölndals Sjukhus
Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Tack också till samverkansgruppen i Göteborg, inte minst för det arbete vi gjorde i samband med vår gemensamma utbildningsdag på temat ensamkommande flyktingbarn.

 

 

Ni gör alla ett fantastiskt arbete. Det är en glädje för oss att få arbeta tillsammans med er för att synliggöra alla randiga barn, och ungdomar! Tillsammans kan vi göra skillnad både i närtid och på sikt.

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive