top of page

LIVSVIKTIGT - Inge trygghet


LIVSVIKTIGT, i och med dagens inlägg har vi tagit oss igenom halva listan. Vad har du lärt dig? Är det något utav det som du använder dig av i din vardag? Har det gjort någon skillnad?

Här kommer en snabb repetition.

Lyssna Inkludera Var ärlig Skapa struktur Våga fråga

Dagens I står för att Inge trygghet. En viktig bokstav som kan delas in i flera olika delar.

En av de centrala frågorna för ett barn som drabbats av en förlust är ”vem skall ta hand om mig?”. Det brukar vara en av de första frågor ett barn ställer sig när något inträffat och frågan är tätt knuten till vår överlevnadsinstinkt. Oavsett om förlusten är ny eller om ni har levt med den ett tag är det viktigt att försäkra barnet i ord och handling om att det är omhändertaget. Det är inte helt enkelt. En familj som drabbats av en förlust är väl medveten om livets förgänglighet och vet att det inte finns några garantier i livet. Ändå är det viktigt att berätta för barnet att man vill och kan ta hand om barnet och att det finns fler i barnets omgivning som också vill finnas där. Det bidrar till minskad känsla av utsatthet.

En annan viktig del i att inge trygghet handlar om att förmedla till barnet att det finns någon som kan bära deras smärta. Någon som vill och orkar höra på deras tankar och ta emot deras känslor. Bekräfta barnets reaktioner och hjälp det att känna en trygghet i de tankar och känslor som sorgen rymmer. Utforska dem tillsammans och se om ni kan tillsammans kan hjälpas åt att förstå hur allt sitter ihop. Kan ledsenheten uppstå i något speciellt sammanhang? Hur känns den? Var i kroppen sitter den? Finns det något som hjälper när man är arg? Kan svårt att sov höra ihop med saknad? Känslor och tankar blir inte lika skrämmande när man förstår hur de sitter ihop och hittar ett sätt att hantera dem.

Att veta att man är sedd och omhändertagen av någon som hjälper en förstå vad som sker inom och omkring sig inger trygghet. Med omtanke Randiga Huset

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page