top of page

Hur kan vi stödja ett barn vars förälder har tagit sitt liv?

På Djupet är en pod som produceras av Socialstyrelsen. För en tid sedan bjöds Lars Widén från Barntraumateamet i Norrköping och Monica Nanni från Randiga Huset in för att tillsammans med Merika Hansson, utredare på Socialstyrelsen, samtala om barns och ungas behov efter ett självmord och om hur omgivningen kan stötta dem på ett bra sätt. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. Länken hittar du nedan:

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page