top of page

LIVSVIKTIGT - Inkludera


Idag fortsätter vi med vår LIVSVIKTIGT lista. Förra veckans ord var Lyssna och handlade om vikten av att lyssna till barnets tankar och berättelse.

Idag är det vårt första I som står i fokus. Det står för att inkludera.

INKLUDERA

En viktig dela i att lära sig leva med en förlust är att göra den verklig. När man står inför en svår livshändelse är det inte konstigt att man som förälder har en naturlig instinkt att skydda sitt barn så mycket som det bara är möjligt. Skulle vi fördjupa oss i anledningarna skulle vi sannolikt få många evolutionära förklaringar till detta och det är gott att man som vuxen vill skydda ett barn. Men vad händer i de fall då det faktiskt inte är det bästa? När man behöver hitta en balansgång mellan att skydda och att inkludera. Var hittar vi modet att gå emot denna instinkt?

Vi tror att kunskap är en viktigt för att våga. Om vi förstår varför något är viktigt ligger det nog närmare till hands att vi vågar gå emot grundtanken och prova en ny tanke. Både forskning och erfarenhet visar att när det gäller svåra livshändelser hjälper det barnet att få vara delaktig. Det är såklart viktigt att vi anpassar förutsättningarna efter barnets ålder och mognad men att få vara delaktig är viktigt oavsett ålder. Riter och ceremonier är en viktig del av att förstå vad som hänt och skapa en gemenskap förståelse för det inträffade. Barn är uppmärksamma på sin omgivning och förstår när något inte är som det skall. Då är det viktigt att vi sätter ord på deras upplevelse och inte lämnar dem ensamma att fantisera om varför världen ter sig så märkligt.

Med omtanke Randiga Huset

Featured Posts
Recent Posts