top of page

LIVSVIKTIGT - Lyssna


Under året har du kunnat följa oss i vår blogg. Varje tisdag har vi delat med oss av kunskap, tips och råd för att du som läsare skall kunna hitta verktyg för att hantera en utmanande livssituation.

Många av dem vi möter är i sorg och som en naturlig konsekvens är orken mycket begränsad liksom förmågan att koncentrera sig. Frågorna är många och oron ofta stor för hur man på bästa sätt kan finnas där för sitt/sina barn.

Vi tror att lite kunskap kan göra stor skillnad. Därför har vi sammanställt en lista på det viktigaste en vuxen behöver veta för att kunna vara till stöd för ett barn i sorg. Liksom bloggen kallar vi den för LIVSVIKTIGT. Många av de råd den innehåller kan appliceras på olika livshändelser och vår förhoppning är att den skall vara till stöd för dig som lever med saknaden av en älskad och för dig som är medmänniska till den som går igenom en svår tid.

Under kommande veckor kommer vi att presentera denna lista. En bokstav i taget. Varje tisdag. Följ med!

L står för LYSSNA Lyssna till barnets tankar och berättelse. Att få sätta ord på sin upplevelse är en viktig del av att bearbeta det som inträffat och skapa ett nytt språk. Låt barnet ställa frågor och svara så ärligt som du kan. Var inte rädd för att säga att du inte vet. Ni kan hitta svaren tillsammans. En bra sak att tänka på när det gäller just frågor är att svara på frågan. Inte mer, inte mindre. Var nyfiken!

Med omtanke Randiga Huset

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page