© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Pedagogen med åtta armar

September 4, 2017

 

 

Pedagogen behöver åtta armar, oändligt tålamod och kunskap om allt – eller? Ett inlägg om förväntningar, vilja och rimliga krav.
 

Under terminstarten har vi i LIVSVIKTIGT fokuserat på elevernas behov och vi hoppas att den kunskap du fått underlättar i ditt arbete och ger dig ökad beredskap att möta barn i sorg. Men, det finns en viktig person som vi inte får glömma och därför handlar denna veckas inlägg om dig som är pedagog.
 

Vi vet att på många skolor har du som pedagog inte fått tillräckliga förutsättningar att hjälpa barn i sorg (och ärligt talat, precis som bilden visar, har du nog ganska många titlar på ditt kort och anledningarna till att eleverna behöver dig är minst lika många). Ditt jobb är ju främst att lära ut svenska, engelska, matte… Ändå kan förväntningarna på din förmåga kännas höga när en elev behöver extra stöd i tillvaron. Hur påverkar det dig?

Vi har kontakt med skolor nästan dagligen och vet att er vilja att hjälpa barnen är stor. Men vi möter även en hel del och känslor av otillräcklighet. Av de samtal vi får vet vi att en svår situation snabbt tar mycket tid och energi. Vi är så tacksamma för alla engagerade pedagoger som gör ett fantastiskt viktigt arbete, inte bara genom att följa läroplanen utan för deras stora engagemang i eleverna. MEN, för att du skall räcka till kan det vara bra att reflektera lite över vilka förväntningar du har på dig själv. Har du den kunskap och det stöd du behöver? Vilka riktlinjer och rutiner har du att luta dig mot? Vem tar över där ditt ansvar tar slut?

Vår förhoppning är att detta inlägg letar sig in i fikarummet och till chefens kontor. För det är viktiga frågor där svaren påverkar din vardag. Kanske känns vissa av svaren nedslående idag, men det är inte försent, samtalet är en bra början för att skapa en vardag som fungerar och där du mår bra.

Du är så viktig för dessa barn och det är viktigt att du orkar vara uthållig. För sorg är inget som går över inom en snar framtid, det är något som kommer att påverka den som är drabbad över lång tid.


Så:
Ta hand om dig själv.
Ställ rimliga krav på dig själv (och se till att chefen stöttar dig i detta!).
Prata om det.
Ta hjälp.
 

I Randiga Huset arbetar vi för att förbättra förutsättningarna för dig som pedagog att stötta elever i sorg. Inom de närmaste åren är vår förhoppning att mycket kommer att ske på detta område. Vi kommer att få anledning att återkomma till ämnet fler gånger. Redan nu kan du höra av dig till oss för att få veta mer om på vilket sätt vi kan hjälpa dig på din skola. Missa inte att kika in i vår shop. Där hittar du vårt handledningsmaterial Du är en viktig vuxen.

 

 

Med omtanke
Randiga Huset

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018