top of page

Hur kan man förklara mekanismerna bakom ett självmord?

Idag är det vårt tredje avsnitt på temat självmord. Vi har sett på det ur ett professionellt perspektiv och ett mer personligt. Idag tänkte vi ge er ett tips på hur man kan förklara mekanismerna som ligger bakom ett självmord.

Vi vet att många som drabbats tampas med frågan varför och att den är inte sällan är kopplad till skuld. Lotta Polfeldt som under många år arbetat med barn i sorg har berättat för oss om en teknik hon har använt sig av för att hjälpa den som är drabbad. Den fungerar både på barn och vuxna.

För att göra det tydligt tänkte vi berätta om Jonathan. Både Jonathan och hans historia är påhittad men bygger på verkliga erfarenheter och teorin, dvs metoden vi presenterar har använts i liknande situationer.

Jonathan är 12 år. Hans bror tog sitt liv för några år sedan. I samtal kommer det fram att han känner skuld över det inträffade. De hade bråkat på morgonen innan han gick till skolan och Jonathan tror att det är därför brodern har tagit sitt liv.

Lotta tog fram ett Jenga spel och byggde ett torn. Sen använde hon tornet för att på ett pedagogiskt sätt kunna förklara för Jonathan att det inte är en enstaka händelse som ligger bakom ett självmord. Hon tog bort den översta klossen och sa att ”detta är ert gräl”. Jonathan kunde se att tornet fortfarande stod stadigt. Faktum var att det nästan inte märktes att en kloss saknades. Sen gick de gemensamt igenom historien och plockade bort kloss för kloss tills tornet till slut rasade.

Med denna till synes enkla övning kunde hon hjälpa honom att förstå att deras gräl inte var anledningen till broderns död. För Jonathan innebar det en stor lättnad och insikten kommer med största sannolikhet att underlätta det fortsatta sorgearbetet då han nu kan närma sig sin förlust utan skuld.

Tack Lotta för att du delade med dig av denna övning! Vår förhoppning är att den kan vara till hjälp för den som tampas med skuldkänslor efter ett självmord.

Nästa vecka skall ni få läsa en krönika skriven av Elin Mårtenson. Hennes mamma tog sitt liv. Idag är hon en uppskattad föreläsare som reser runt och föreläser om självmord. Det finns även en teateruppsättning som delvis bygger på hennes historia. Men mer om det nästa vecka.

Med omtanke Randiga Huset PS. För dig som precis hittat hit vill vi bara kort berätta om vår blogg. Här skriver vi om sorg ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Utgångspunkten när vi väljer ämne är en förhoppning att det skall ge dig som läsare viktig kunskap om hur du kan stödja ett barn i sorg. Vi tar gärna emot frågor och förslag på vad du vill att vi skall skriva om. Maila till catharina.richter@randigahuset.se.

Featured Posts
Recent Posts