top of page

”Tror du att det finns ett liv efter döden?”

Häromdagen fick jag en fråga från en pojke i tioårsåldern; ”Tror du att det finns ett liv efter döden?”.

Som för det mesta när jag får en fråga från ett barn så försökte jag vända den nyfiket så vi tillsammans kunde resonera kring frågan. Barnens svar är ofta spännande och insiktsfulla och när vi stannar upp och lyssnar till dem lär vi oss mycket om hur de tänker kring livets stora frågor.

Det är en fråga som rymmer mycket. I ett vidare perspektiv är mitt svar på den frågan ja. Jag är övertygad om att det finns ett liv efter döden. För dem som lever kvar. Det ser annorlunda ut och under långa perioder kan det vara mycket tungt och saknaden stor. Men det finns liv.

Jag anar att det inte var det pojken menade med sin fråga men likaväl är det ett svar som är så viktigt att förmedla. Hoppet om att det finns liv.

Med omtanke Catharina Randiga Huset

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page