top of page

Randiga Barn

Hej!

Ni som följer oss i sociala medier vet att vi är ute och jobbar i skolklasser för att möta barn i deras tankar kring livet, döden, sjukdomar och andra frågor som tillhör livets grubblerier. Det är en viktig del av vårt arbete eftersom det påverkar deras vardag på ett positivt sätt och ger dem redskap att hantera livets motgångar både som individer och som grupp.

Tänk om var och en av er kunde få sitta som en fluga på väggen och lyssna till dessa fantastiska barn som delar med sig av sina tankar och funderingar. Många vuxna tvekar inför dessa samtal (inget konstigt med det, bakgrunden till tvekan kan nästan alltid härledas till en tanke om omtanke). Vi möter ofta en rädsla för att dra igång något, en osäkerhet inför hur man gör och vad man säger.

Det vi märker när vi kommer ut i klasserna är att denna rädsla ofta är obefogad. Barnen tar emot oss med glädje och nyfikenhet och de har inga svårigheter att närma sig dessa ämnen.

Vi tror att hemligheten är kunskap. När vi förstår vår omvärld, dess reaktioner och handlande ökar försutsättningarna att kunna mötas. Det tror vi gäller ung som gammal. Men sorgen ser olika ut i olika åldrar. Som du säkert redan förstått är Randiga Huset en plats där barnen har en självklar plats på scenen och vår önskan är att öka kunskapen bland vuxna om hur deras sorg ser ut och vilka behov de behöver få tillgodosedda. Här kommer därför några rader om varför vi kallar barnen för randiga och hur det hjälper dem att vi som är vuxna förstår det.

Randiga Huset har fått sitt namn för att man i psykologiska termer brukar beskriva barns och ungas sorg som randig. De växlar fort mellan olika sinnesstämningar och deras ränder präglas av hög närvaro. Det är något du nog kan känna igen från alla barn. Till vardags är det kanske inget vi tänker på. När det gäller barn i sorg blir detta naturliga en viktig sak att förstå. Ena stunden kan barnet vara helt otröstligt för att i nästa stund leka och skratta till synes oberörd. Det kan skapa förvirring hos vuxna som ofta upplever sorgens närvaro mer konstant. Barns och ungas sorg följer inte vuxen logik. Tyvärr leder det ibland till att vuxna tror att barnen mår bättre än de i realiteten gör. För att hjälpa barnen leva med sina förluster behöver vuxna förstå hur barnens sorg ser ut.

Det vi vet genom forskning är att redan mycket små barn har en förståelse för den förändring som döden innebär och att det är viktigt att inkludera barnen i sorgen redan från början. I takt med den intellektuella och känslomässiga mognaden utvecklas barnens förståelse för vad döden är och vad den innebär i ett mer långtgående perspektiv.

Att sorgen är randig är naturens sätt att skydda barnen. Med begränsade förutsättningar att hantera en så stor påfrestning är det kroppens och själens sätt att hjälpa barnen att hantera sin förlust. Randigheten är ett tecken på att allt fungerar som det skall. Det är viktigt att vuxna förstår det så de inte tror att barnen har glömt eller att de inte förstår och lämnar dem ensamma i sin sorg.

Med omtanke Randiga Huset

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page