top of page

Alla barn behöver någon…

Som väljer att se. Som stannar kvar när tårar rinner, ilskan kokar eller utsattheten och saknaden är total. Som ser bortom ett korthugget ”bra”. Som vågar stanna kvar i de få ordens tystnad och se den brytas. Som väljer att se, att bakom det tappra leendet, finns en önskan att någon skall våga möta en flackande blick. Någon som kan förmedla att här är du trygg. Här behöver du inte hålla tillbaka eller ta ansvar.

I en familj där det är mest synd om alla räcker orken inte alltid till. Det finns något djupt mänskligt i det. Då behövs du som är när och kär med din omtanke.

Kanske tänker du att situationen svår. Kanske är den komplicerad. Kanske känner du dig otillräcklig. Kanske tvivlar du på din egen förmåga.

Att göra skillnad behöver inte vara så stort. Kanske är det finaste du kan göra för ett barn i sorg är att lära dig hur sorgen ser ut. För ett barn. Så ni kan mötas där.

Kanske är du en av dem som har modet och viljan att göra skillnad.

Du behöver inte vara någon övermänniska. Du behöver bara vara medmäniska. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Med omtanke Randiga Huset

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page