top of page

När en viktig person blir sjuk, del 4 – Att leva med det

Att leva med en allvarlig sjukdom i familjen är en stor påfrestning oavsett ålder. Den emotionella påfrestning det innebär kan bara den som själv upplevt det förstå. Att hitta ett sätta att leva i denna situation är en utmaning och lösningen ser naturligtvis olika ut från fall till fall. Här är några förslag på saker som kanske kan underlätta.

1) Inventera ditt nätverk. Det kommer sannorlikt att behövas. Både för emotionell och praktisk avlastning.

TIPS till FÖRÄLDRAR! Genom att göra vad du kan för att vardagen skall fungera så väl som möjligt skapar du trygghet och utrymme för ditt barn att leva så normalt som möjligt. Genom att ha emotionellt stöd av vänner och andra vuxna signalerar du till barnet att du har stöd i dina funderingar och avlastar på så sätt barnet i sin oro.

TIPS till SKOLAN! Hjälp familjen/eleven att se hur deras nätverk ser ut, både i skolan och runt familjen. Se över vilken kunskap ni har på er skola att stötta elever som har en allvarlig sjukdomsbild i hemmet. Hör gärna av er till oss om ni vill veta mer om de föreläsningar och utbildningar vi kan erbjuda. I vår webbshop kan du köpa materialet Du är en viktig Vuxen, en handledning som riktar sig till personal i förskola och skola.

TIPS till MEDMÄNNISKOR! Tänk på att inte lägga över ansvaret att ta initiativ på familjen. ”Ring om det är något” sägs ofta i stor välmening men sanningen är den att den som kämpar i sin vardag oftast inte orkar höra av sig och inte sällan får vi höra att de inte vill vara till besvär. Så medmänniska, ta initiativ (men glöm inte att vara lyhörd och låta det vara familjens behov som styr)!

2) Tala öppet om det som sker (glöm inte att ta hänsyn till barnets ålder, läs mer på vår blogg om vad som är viktigt att tänka på). Som vi varit inne på tidigare är det viktigt att inkludera barnen. Så här skriver Cancerfonden på sin hemsida: • Ett barn som får vara delaktigt tränas i att visa känslor, lyssna på andra och att handskas med förändringar i tillvaron. • När barn känner sig delaktiga och kan lita på informationen de får om den vuxnes sjukdom blir de trygga. • Genom att säga sanningen visar du att du litar på barnet och att det klarar situationen. Det stärker barnets självkänsla. • Den sjuka behöver inte spela ett spel och låtsas må bättre än hon gör. Han eller hon kan i stället få känna sin familjs stöd. • Barn kan också trösta vuxna. Plötsligt och spontant kommer några ord som vänder upp och ned på perspektiven och får oss att skratta eller åtminstone bli mindre allvarstyngda för en stund. Du pappa, det finns bra saker med cancer också, sade en femårig pojke till sin far som hade en form av lymfkörtelcancer, man får ju väldigt mycket blommor och godis. Skrattet och leendet är starka krafter!

Genom att dela glädje och sorg med varandra stärker man samhörigheten i en familj. Hur har ni gjort i er familj? Vad har fungerat bra och mindre bra? Dela gärna mer er av era erfarenheter.

Nästa vecka bjuder vi på fler tips. Tills dess, glöm inte bort barns fantastiska förmåga att genom sin randighet och sin nyfikenhet klara av även mycket svåra livssituationer. Med rätt stöd har de goda förutsättningar att klara sig bra.

Med omtanke Randiga Huset

PS. Du vet väl att Randiga Huset erbjuder stöd till familjer som drabbats av en allvarlig sjukdom?

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page